W jaki sposób sporządzić listę uczestników wydarzenia?

W zakładce “Uczestnicy” eksportuj dane uczestników. Pobierz plik CSV i otwórz go bezpośrednio w Excelu lub za pomocą kreatora importu. W drugim przypadku, na wstążce “Dane” w Excelu odnajdź polecenie pobierania danych zewnętrznych z pliku tekstowego. W ostatniej kolumnie zaimportowanej tabeli będzie nazwa wydarzenia, dzięki czemu utworzysz listę uczestników dla poszczególnych wydarzeń.