Regulamin Platformy

W SKRÓCIE

Akceptując poniższy regulamin zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych i przesyłanie informacji drogą elektroniczną na swój adres e-mail przez platformę Event on Click oraz organizatora wydarzenia, na które teraz się rejestrujesz, w celu prawidłowego funkcjonowania platformy i przebiegu organizowanego wydarzenia.

Platforma Event on Click nie jest organizatorem wydarzeń, więc nie jest stroną umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży jest zawierana między organizatorem wydarzenia i uczestnikiem tego wydarzenia. Uczestnik wydarzenia dokonuje płatności bezpośrednio na rachunek bankowy organizatora wydarzenia lub konto PayPal tego organizatora.

PEŁNY REGULAMIN

 1. Wydawcą platformy Event on Click (dalej „platformy”) jest Stowarzyszenie „Absolwenci na walizkach” (dalej „stowarzyszenie”): ul. abp. Z. S. Felińskiego 33/5, 31-236 Kraków, mail: my@eventon.click.
 2. Na platformie można założyć bezpłatne konto użytkownika, z rolą uczestnika lub organizatora.
 3. Organizatorzy mogą publikować swoje wydarzenia bezpłatnie lub po opłaceniu wybranego pakietu.
 4. Podawane przez organizatorów wydarzeń ceny biletów na ich wydarzenia są kwotami brutto PLN.
 5. Użytkownik zakładając konto na platformie oraz rejestrując się na wydarzenie, zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz przesyłanie informacji drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail, przez platformę oraz organizatora wydarzenia, na które się rejestruje, w celu  prawidłowego funkcjonowania platformy i przebiegu organizowanego wydarzenia.
 6. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma wgląd w swoje dane i może żądać ich zmiany lub usunięcia.
 7. Stronami umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem platformy jest organizator wydarzenia i uczestnik tego wydarzenia.
 8. Zawarcie umowy sprzedaży następuje przez wykonanie kilku czynności przez uczestnika wydarzenia: dodanie wybranych wydarzeń do koszyka, wypełnienie formularzy „Dane uczestnika” oraz opcjonalnie „Dane do faktury”, akceptację niniejszego regulaminu oraz akcję złożenia zamówienia, czyli naciśnięcie przycisku „Zapisz się”, „Kupuję i płacę” lub „Zapłać przez PayPal lub kartą”.
 9. Płatność za bilety na wydarzenie następuje w formie przelewu na numer rachunku bankowego organizatora wydarzenia, który został wysłany w wiadomości na adres e-mail wskazany przez uczestnika albo poprzez przekazanie środków na konto PayPal organizatora wydarzenia za pomocą karty płatniczej lub konta PayPal uczestnika wydarzenia.
 10. Platforma nie pobiera prowizji od sprzedanych biletów przez organizatorów za pośrednictwem platformy.
 11. Uczestnik kontaktując się z organizatorem wydarzenia może zrezygnować z uczestnictwa w wydarzeniu, jeśli nie została jeszcze dokonana płatność za bilet na wydarzenie.
 12. Platforma nie bierze odpowiedzialności za treści opublikowane na platformie przez organizatora, a także ich zgodność z faktyczną ofertą organizatora oraz cały proces sprzedaży i realizacji zamówienia (uczestnictwa w wydarzeniu).
 13. Każdy organizator ponosi pełną odpowiedzialność za opublikowane przez siebie treści na stronach swoich wydarzeń na platformie, ich zgodność z faktyczną ofertą oraz cały proces sprzedaży i realizacji zamówienia.
 14. Prezentacja wydarzeń na platformie przez organizatorów nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
 15. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 ust. 1 Kodeksu cywilnego.
 16. Za powstałe szkody strony umowy, czyli organizator wydarzenia i uczestnik wydarzenia, ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych.
 17. Spory wynikłe ze stosowania umowy rozstrzyga w postępowaniu cywilnym sąd powszechny właściwy miejscowo dla organizatora wydarzenia.
 18. W przypadku wystąpienia sporu, strony umowy będą najpierw dążyć do jego ugodowego rozwiązania.
 19. Do kwestii nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 20. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość przesłania bądź opóźnienie w przesłaniu wiadomości mailowej spowodowane wadliwym działaniem serwerów pocztowych i/lub oprogramowania wykorzystywanego przez uczestnika i/lub organizatora wydarzenia.
 21. Niniejszy regulamin obowiązuje od 07.08.2015 roku. Ostatnia aktualizacja miała miejsce 23.03.2018 roku.
 22. Platforma zastrzega sobie prawo zmiany tego regulaminu w dowolnym momencie poprzez opublikowanie jego nowej wersji na tej stronie, czyli https://eventon.click/regulamin-platformy. Wersją wiążącą dla uczestnika i organizatora jest wersja regulaminu obowiązująca w chwili poprawnego złożenia zamówienia.