Polityka prywatności

Stowarzyszenie “Absolwenci na walizkach” jest właścicielem platformy Event on Click funkcjonującego pod adresem https://eventon.click. Stowarzyszenie dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z tego serwisu.

Polityka prywatności powstała w celu realizacji zasady zgodnego z prawem, przejrzystego i rzetelnego przetwarzania twoich danych osobowych podczas korzystania z usług naszego serwisu. Polityka prywatności jest po to, aby określić, w jaki sposób dbamy o twoje dane osobowe i twoje prawa.

 

1. Jakich pojęć używamy w polityce prywatności?

Stowarzyszenie (także my, nasze): Stowarzyszenie “Absolwenci na walizkach”.

Konto: utrzymywany na platformie, pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczony hasłem, zbiór zasobów informatycznych, w którym gromadzone są dane użytkownika oraz informacje o jego działaniach na platformie. Osoba kupująca bilet na wydarzenie lub rejestrująca się na bezpłatne wydarzenie nie musi posiadać konta, aby korzystać z platformy. Kiedy użytkownik jest zalogowany na swoje konto i wykonuje rejestrację na wydarzenie lub zakup bilet, to informacje o tych czynnościach zostają przypisane do konta użytkownika. W dowolnym momencie użytkownik konta ma dostęp do tych informacji.

Event on Click (a także: serwis, platforma): platforma Event on Click dostępna pod nazwą domeny eventon.click i należąca do Stowarzyszenia “Absolwenci na walizkach”, KRS 0000355768, NIP 7781472989. Adres siedziby (adres korespondencyjny): Gdańsk 80-369, Al. Rzeczypospolitej 9/1. Kontakt: my@eventon.click, tel. 730468604.

Użytkownik: użytkownik platformy; użytkownikiem jest organizator wydarzenia (czyli sprzedawca biletów) oraz osoba kupująca bilet na wydarzenie lub rejestrująca się na bezpłatne wydarzenie.

Użytkownik niezalogowany – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta ze serwisu oraz jego usług niewymagających założenia konta.

Organizator: organizator swoich wydarzeń, sprzedawca biletów na swoje wydarzenia; użytkownik posiadający konto organizatora, mający możliwość publikowania wydarzeń na platformie oraz sprzedaży biletów na swoje wydarzenia. Są cztery formy prawne organizatorów: przedsiębiorca, osoba prawna nie będąca przedsiębiorcą, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej i nie będąca przedsiębiorcą, osoba prywatna (osoba fizyczna).

Profil: funkcjonalność konta, która pozwala użytkownikowi gromadzić wybrane dane, w tym zbiory dotyczących historii zamówień oraz zakupionych biletów na wydarzenia.

RODO: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Regulamin: regulamin korzystania z platformy Event on Click dostępny na stronie https://eventon.click/regulamin-platformy.

 

2. Kto jest administratorem twoich danych osobowych?

 

2.1. Dane osobowe dotyczące rejestracji użytkowników na platformie (tworzenia kont)

Dane osobowe przetwarzane są przez stowarzyszenie jako administrator danych użytkowników w zakresie danych podanych podczas rejestracji konta w serwisie.

Kontakt do administratora danych osobowych: my@eventon.click.

 

2.2. Dane osobowe dotyczące rejestracji użytkowników lub zakupu biletu na wydarzenie

Administratorem danych osobowych użytkowników rejestrujących lub kupujących bilet na wydarzenie jest organizator tego wydarzenia i są przez organizatora wydarzenia powierzone do przetwarzania stowarzyszeniu na zasadzie określonej w art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego “Rozporządzeniem RODO”). W takim zakresie stowarzyszenie działa wyłącznie na zlecenie organizatora wydarzenia w celu wykonania zawartej z nim umowy o świadczenie usług cyfrowych oraz w celu prawidłowego funkcjonowania platformy. Także te dane osobowe są przetwarzane w zakresie danych podanych przez użytkownika.

Kontakt do administratora danych osobowych (czyli organizatora wydarzenia): kontakt znajdziesz na stronie wydarzenia oraz na bilecie.

 

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy, w jakich celach i na jakiej podstawie prawnej?

W związku z tym, że świadczymy różne usługi dla użytkowników i użytkowników niezalogowanych, przetwarzamy twoje dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. Pogrupowaliśmy te informacje  po celu przetwarzania danych osobowych.

 

Założenie konta oraz uwierzytelnianie użytkownika w serwisie

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez ciebie w formularzu rejestracyjnym do serwisu, to znaczy adres e-mail i ustanowione przez ciebie hasło oraz opcjonalnie: imię i nazwisko, telefon oraz inne dane właściwe dla konta organizatora: forma prawna organizatora, prawna nazwa organizatora (kiedy organizator nie jest osobą fizyczną), pełny adres pocztowy siedziby organizatora (kiedy organizator nie jest osobą fizyczną).

Dane podane przez użytkownika w procesie rejestracji, stowarzyszenie wykorzystuje do kontaktowania się z użytkownikiem w ramach obsługi serwisu oraz do czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach serwisu.

Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

Usługi niewymagające założenia konta

Rodzaje usług. Przetwarzamy twoje dane osobowe w celu świadczenia usług niewymagających założenia konta, takich jak rejestracja i zakup biletu na wydarzenie.

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe (imię i nazwisko, telefon oraz adres e-mail) w celu wykonania usługi, czyli zapisu na wydarzenie, potwierdzenie płatności bądź rejestracji oraz wysłanie biletu na podany adres e-mail.

Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

Usługi wymagające założenia konta

Rodzaje usług i funkcjonalności. Przetwarzamy twoje dane osobowe w celu świadczenia usług wymagających założenia konta, takich jak: publikacja wydarzenia w serwisie, historia zamówień biletów.

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy twoje dane osobowe podane przez ciebie w profilu oraz dane dotyczące twojej aktywności w serwisie, to znaczy: dane dotyczące sesji, twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID.

Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

Statystyka korzystania ze serwisu, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego

Zakres danych. W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące twojej aktywności w serwisie, takie jak: odwiedzane podstrony serwisu oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, twojego adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

 

Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń

Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez ciebie w profilu, formularzu rejestracji na wydarzenie lub zakupu biletu, takie jak: imię, nazwisko, e-mail, telefon, dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług, a także inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

 

Odpowiedzi na pytania, rozpatrywanie skarg i wniosków

Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez ciebie w profilu, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji z użytkownikami oraz użytkownikami niezalogowanymi, opartych na rzetelności i lojalności.

 

Badanie twojej satysfakcji użytkowników

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy twoje dane osobowe obejmujące: adres e-mail oraz informację o zorganizowanych na platformie wydarzeniach, jak również twoje odpowiedzi na przygotowane przez nas pytania, zawarte w ankietach i formularzach wykorzystywanych do badania satysfakcji i opinii, sugestii nowych rozwiązań w serwisie.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz dokonaniu oceny satysfakcji ze świadczonych przez nas usług.

 

4. Co się dzieje z twoimi danymi osobowymi, gdy zapiszesz się na wydarzenie?

W przypadku, gdy rejestrujesz się na wydarzenie opublikowane w serwisie, to przetwarzamy twoje dane osobowe jedynie na polecenie organizatora, który opublikował dane wydarzenie. Pośredniczymy w wymianie danych osobowych pomiędzy tobą a organizatorem i nie jesteśmy administratorem tych danych. W tym przypadku są one nam jedynie powierzane w celu wykonania zapisów umowy, regulaminu.

 

5. Komu udostępniamy twoje dane osobowe?

Przekazujemy twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 

Dostawcy usług

Przekazujemy twoje dane osobowe dostawcy usług serwera, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawca usługi, któremu przekazujemy twoje dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

Dostawca, z którego usług korzystamy obecnie to Hitme.pl – Marek Bajerski z siedzibą w Gdańsku, NIP 8792487067.

 

Operator płatności online

Jeśli podczas zakupu biletu od organizatora zdecydujesz się zapłacić metodą płatności online, to po kliknięciu w przycisk “Zapłać przelewem online”, zostaniesz przekierowany na stronę płatności, którego dostawcą i administratorem jest operator płatności.

Podanie swoich danych osobowych oraz danych płatności (np. numer karty płatniczej, kod BLIK) we formularzu płatności na stronie operatora płatności online jest dobrowolne. Korzystając z usług operatora płatności zgadzasz się na jego regulamin i politykę prywatności oraz opcjonalnie inne podmioty współpracujące z operatorem (np. Przelewy24, BLIK – Polski Standard Płatności Sp. z o.o.).

Dostawca, z którego usług korzystamy obecnie do Stripe.com.

 

Podmioty przetwarzające

Dostawca, z którego usług korzystamy obecnie to:

  • Google Workspace – usługa do wysyłania wiadomości email (np. potwierdzenie rejestracji na wydarzenie, wiadomość z biletem). Wiadomości mailowe zawierają dane osobowe: adres e-mail.
  • MailerLite – usługa do obsługi newslettera. Użytkownik samodzielnie wypełnia formularz subskrypcji podając tylko swój email.

 

Lokalizacja

Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie “Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

 

Organy państwowe

Udostępniamy twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas uprawnione organy państwowe.

 

6. Jak długo przechowujemy twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania konta w serwisie dla celów realizacji usługi konta oraz związanych z nim funkcjonalności zgodnie z regulaminem. Konto uczestnika jest automatycznie kasowane po 6 miesiącach od ostatniej aktywności na koncie.

Wraz z usunięciem konta wszystkie twoje dane zostaną usunięte, w tym: informacje o wszystkich biletach (dotyczących także tych wydarzeń, które odbędą się w przyszłości), historia zamówień biletów,  dotyczy tylko organizatorów: stworzone wydarzenia i strony landing page.

Organizator po usunięciu swojego konta straci dostęp do danych uczestników swoich wydarzeń.

 

Dane osobowe podane przez ciebie w związku z rejestracją na wydarzenie lub zakupem biletu na wydarzenie przechowujemy wg zasady:

a) Jeśli twój bilet ma status Anulowany lub Nieudany, to wszystkie twoje dane osobowe podane podczas rejestracji, dotyczące tego właśnie biletu, zostaną usunięte w możliwie najszybszym czasie w ciągu najbliższego 1 dnia.

b) Dane osobowe związane z biletami posiadającymi status W trakcie realizacji, Wstrzymany, Czekam na wpłatę przechowywane są przez okres 3 miesięcy.

c) Dane osobowe związane z biletami posiadającymi status Zwrot wpłaty oraz Zatwierdzony przechowywane są przez okres 6 miesięcy.

Jeśli chcesz, abyśmy usunęli twoje dane osobowe szybciej, skorzystać z prawa do usunięcia danych (patrz niżej).

 

Subskrypcja newslettera obsługiwana przez system MailerLite

Twój email przechowujemy tak długo, jak chcesz. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji newslettera klikając w odpowiedni odnośnik znajdujący się w stopce otrzymanego od nas newslettera.

 

7. Jakie są twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Możesz realizować swoje prawa przez wysłanie żądania na adres my@eventon.click. Dodatkowo możesz dokonać wybranych zmian w ustawieniach konta po zalogowaniu się do serwisu.

 

Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie rejestracji w serwisie, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług serwisu. Cofnięcie zgody wywołuje skutek natychmiastowy. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla ciebie żadnych negatywnych konsekwencji, a może uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności serwisu, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za twoją zgodą. Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

 

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania twoich danych osobowych.

Rezygnacja z otrzymywania rekomendowanych wydarzeń w formie mailowej, jak również rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących naszych wydarzeń lub organizatorów, będzie dla nas oznaczać twój sprzeciw na przetwarzanie twoich danych osobowych w tych celach.

Jeżeli twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania twoich danych osobowych, usuniemy twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw. Podstawa prawna: art. 21 RODO.

 

Prawo do usunięcia danych (“prawo do bycia zapomnianym”)

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia wszystkich danych w serwisie, w tym usunięcie konta.

Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

a) Wycofałeś określoną zgodę, w zakresie którym dane osobowe były przetwarzane w oparciu o twoją zgodę.

b) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane.

c) Wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania twoich danych w celach marketingowych.

d) Wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny.

e) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, historię zakupów, historię zorganizowanych wydarzeń, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług. Podstawa prawna: art. 17 RODO.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

a) Gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych, to ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni.

b) Gdy przetwarzanie twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania.

c) Gdy twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

d) Gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania twoich danych, wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na twoją szczególną sytuację – ochrona twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając twoje dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

 

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

a) Uzyskać dostęp do swoich danych osobowych.

b) Uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską.

c) Uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

 

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego też dokonać samodzielnie w ustawieniach konta. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO

 

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie pliku tekstowego (np. txt, csv).

Podstawa prawna: art. 20 RODO

 

W jakim czasie spełniamy twoje żądanie?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca od jego otrzymania. Jeżeli jednak, z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, nie będziemy mogli spełnić twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując cię o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze maksymalnie 2 pełnych dni robocznych na dokonanie aktualizacji wybranych przez ciebie ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że otrzymasz od nas w trakcie aktualizacji systemów wiadomość mailową, z której otrzymywania zrezygnowałeś.

 

Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących ci uprawnień.

Jeżeli uważasz, że twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

8. W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo twoich danych?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo twoich danych osobowych. Nasz serwis używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas zakładania konta, logowania oraz rejestracji na wydarzenie i zapewnia to ochronę identyfikujących cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do twojego konta i twoich danych przez nieupoważnione systemy i osoby.

 

9. W jaki sposób korzystamy z plików cookies?

Platforma korzysta z plików typu cookie w celu prawidłowego korzystania z serwisu przez użytkowników zalogowanych. Pliki typu cookie są identyfikatorami, które witryna sieci Web może przesłać do przeglądarki w celu zapisania ich na komputerze użytkownika, umożliwiając identyfikację użytkownika i ułatwiając mu korzystanie z platformy w czasie następnych odwiedzin (np. zapamiętana w przeglądarce sesja zalogowania na swoje konto).

Możliwe jest takie ustawienie przeglądarki, aby użytkownik był informowany w momencie przesyłania pliku typu cookie. Dzięki temu użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji, czy chce zaakceptować taki plik, czy nie.

 

10. Zmiany w polityce prywatności

Stosownie do potrzeb możemy w przyszłości zmieniać politykę prywatności. O wszelkich zmianach poinformujemy cię poprzez zamieszczenie aktualnej wersji polityki prywatności na podstronie serwisu https://eventon.click/polityka-prywatnosci, a w przypadku zmian możemy wysłać do ciebie wiadomość na wskazany przez ciebie adres e-mail.

.