Jak utworzyć wydarzenie z wariantami cenowymi biletu?

Warianty cenowe biletu można tworzyć tylko dla wydarzeń płatnych. Jeśli chcesz stworzyć warianty cenowe biletu dla swojego wydarzenia, wykonaj poniższe kroki.

1. Kliknij “Dodaj nowe wydarzenie”.

2. Wprowadź podstawowe dane o swoim wydarzeniu i zatwierdź “Opublikuj wydarzenie i przejdź do dalszych ustawień”.

3. Rodzaj wydarzenia, wybierz: wydarzenie z wariantami biletu.

4. Przejdź do obszaru ustawień “Warianty biletu”. Tam trzeba stworzyć atrybuty, a potem na ich podstawie warianty.

5. Wpierw stwórz atrybuty. Kliknij “Dodaj atrybut”.

 

Przykład 1: chcemy stworzyć bilet normalny i ulgowy.

– Nazwa atrybutu (nie będzie wyświetlana publicznie”: bilet

– Wartości: bilet normalny, bilet ulgowy (te wartości to będą później nazwy wariantów biletu). Kiedy skończysz pisać pierwszą wartość naduś na klawiaturze znak pipe, to jest pionowa kreska, która na klawiaturze jest najczęściej nad enterem.

– Zaznacz checkbox “Użyj do wariantów biletu”.

– Kliknij “Zapisz atrybut”.

 

Przykład 2: chcemy stworzyć bilet normalny i ulgowy; a dla każdej z tej opcji bilet z kateringiem lub bez kateringu (łącznie będą 4 warianty biletu).

Aby stworzyć opcję “z kateringiem” lub “bez kateringu” trzeba wykonać te same operacje.

– Zatem klikamy ponownie “Dodaj atrybut”.

– Wykonujemy analogicznie te same operacje co wcześniej.

 

6. Tworzymy warianty biletu. Z listy wybieramy “Stwórz warianty ze wszystkich atrybutów” i klikamy “Idź”.

Potem pojawi się takie okienko i wystarczy kliknąć OK.

7. Pojawi się lista wariantów biletu. Obowiązkowo każdy wariant biletu musi mieć podaną kwotę. Kiedy klikniesz na wariant, rozwiną się jego ustawienia.

8. Zapisz warianty i zapisz zmiany w wydarzeniu.

W efekcie na stronie wydarzenia będziemy mieć taki widok: