Jakie są rodzaje wydarzeń?

Wybierz inny temat FAQ Zobacz wszystko

Organizator może tworzyć 4 rodzaje wydarzeń:

W pakiecie bezpłatnym dostępne są tylko wydarzenia proste.

Przykładowe wydarzenia jakie możesz stworzyć w panelu organizatora

.