Przejdź do treści

Certyfikaty dla uczestników

Certyfikaty dla uczestników

Jak wysłać certyfikat uczestnikowi?

W panelu organizatora, a dokładnie w edycji biletu, możesz wysłać uczestnikowi wydarzenia certyfikat w formie pliku PDF. Po kliknięciu w przycisk “Wyślij certyfikat uczestnikowi” do uczestnika zostanie wysłana wiadomość mailowa z certyfikatem PDF. Wiadomość zostanie wysłana na ten adres e-mail, który podał podczas rejestracji (jest widoczny w edycji biletu).

Przed wysłaniem certyfikatu przejdź do edycji wydarzenia, którego dotyczy bilet. Znajdziesz tam kilka ustawień dotyczących certyfikatu.

Wymagania:

  • Aby wysłać uczestnikowi certyfikat, jego bilet musi mieć status zatwierdzony (opłacony).
  • Opcja wysyłanie certyfikatów dostępna jest tylko wtedy, kiedy masz aktywny dowolny płatny pakiet.

 

Jak sprawnie wysłać certyfikaty?

Przejdź do edycji wydarzenia, do zakładki z listą uczestników (uczestnikiem jest osoba, która zapłaciła za bilet). Klikając na imię i nazwisko uczestnika przejdziesz, w nowym oknie przeglądarki, do edycji jego biletu.  gdzie jest dostępna opcja wysłania certyfikatu PDF.

 

Weryfikacja certyfikatów

Każdy certyfikat posiada unikalny numer oraz klucz, które są widoczne na certyfikacie. Podając te dane na stronie https://eventon.click/certyfikaty/ można zweryfikować certyfikat, czy rzeczywiście dotyczy tej osoby i tego wydarzenia, co przedstawia certyfikat.

 

Dane osobowe

Baza certyfikatów nie zawiera żadnych danych osobowych. Znajdują się w niej następujące informacje: numer certyfikatu, klucz certyfikatu, nazwa wydarzenia, imię z pierwszą literą nazwiska, rok rejestracji (a właściwie rok, w którym nastąpiła płatność za bilet lub zatwierdzenie przez organizatora), organizator wydarzenia (jeśli nie skasował swojego konta).

 

Jak wygląda certyfikat?

Plik certyfikatu PDF będzie zawierał tyle stron, ile wykupionych miejsc na wydarzeniach (tak, jak w przypadku biletu).

 

Przykład 1

Uczestnik podczas tego samego zamówienia kupił dla siebie bilet na 3 różne wydarzenia. Jego bilet i certyfikat będzie zawierał po 3 strony. Bilet będzie zawierał 3 pojedyncze bilety na wydarzenia. Certyfikat będzie zawierał również 3 strony dotyczących tych samych wydarzeń. W tym przypadku najlepiej wysłać certyfikat uczestnikowi, kiedy odbędą się wszystkie zaplanowane wydarzenia.

 

Przykład 2

Uczestnik podczas tego samego zamówienia kupił dla siebie i przyjaciela bilety na wydarzenie. Bilet i certyfikat będzie zawierał po 2 strony. Na bilecie i certyfikacie będzie widniało tylko imię i nazwisko kupującego.

Uczestnik nie może podać danych swojego przyjaciela, gdyż on sam musi osobiście wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, a może to uczynić kupując samodzielnie bilet na wydarzenie. W tym celu możesz ustawić w edycji wydarzenia sprzedaż indywidualną, dzięki czemu podczas jednej transakcji będzie można nabyć tylko 1 bilet na

 

Przykładowy certyfikat PDF

Przed wysłaniem certyfikatu dostosuj jego ustawienia!

Przejdź do ustawień certyfikatu w edycji wydarzenia, w którym wziął udział uczestnik, któremu chcesz wysłać certyfikat. Znajdziesz tam kilka opcji, dzięki którym dostosujesz certyfikat do specyfiki swojego wydarzenia.

Przykładowe ustawienia certyfikatów:

  • Nazwa i opis organizatora wydarzenia
  • Tytuł dokumentu: certyfikat, zaświadczenie, dyplom, dokument
  • Uczestniczył(a) w: wydarzeniu, szkoleniu, warsztacie, kursie, konferencji, seminarium, konkursie
  • W wymiarze … godzin