Przykładowe wydarzenia

Jako organizator możesz wybrać wygląd strony wydarzenia i kolor mapki z lokalizacją miejsca wydarzenia

 

Dla wydarzenia z wariantami cenowymi biletu masz do wyboru 2 style prezentacji wariantów biletu:
(1) każdy wariant biletu ma osobny przycisk "Kup bilet"
(2) lista rozwijana z wariantami, rekomendowana dla biletów z wieloma złożonymi wariantami