Skip to content
Go to footer

Co zrobić, kiedy uczestnik rezygnuje z wydarzenia? Czy muszę zwrócić pieniądze za bilet?

Wybierz inny temat FAQ Zobacz wszystko

Jeśli uczestnik nie dokonał wpłaty: anuluj jego bilet. Anulowanie biletu oznacza, że liczba dostępnych miejsc na wydarzenie (jeśli ustawiono tam limit miejsc) wzrośnie o liczbę anulowanych biletów.

 

Jeśli uczestnik zapłacił za bilet i chcesz dokonać zwrotu pieniędzy

  • W edycji biletu wybierz status “Zwrot wpłaty”. Uczestnik otrzyma automatyczną wiadomość mailową o zwrocie środków. Ta akcja nie powoduje faktycznego zwrotu środków w systemie operatora płatności.
  • Zwrot środków należy wykonać samodzielnie, np. robiąc tradycyjny przelew na uzyskany od uczestnika numer rachunku bankowego lub wykorzystując funkcję zwrotu środków w serwisie operatora płatności online. W edycji biletu znajdziesz bezpośredni link do strony transakcji w serwisie operatora płatności, gdzie możesz wykonać zwrot pieniędzy.

 

Jeśli zwracasz pieniądze poprzez wykonanie tradycyjnego przelewu na rachunek bankowy

  • Uzyskaj od uczestnika numer rachunku bankowego do zwrotu pieniędzy
  • Numer rachunku bankowego nabywcy biletu widoczny w twojej bankowości elektronicznej może nie być jego faktycznym numerem konta, gdyż uczestnik mógł wykonać przelew w kasie banku lub Poczty Polskiej.
  • Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, kiedy uczestnik wykonał przelew z rachunku Revolut (lub innych podobnych instytucji finansowych). Środki z tego typu rachunków mogą być dodatkowo pośrednio obsługiwane przez lokalny bank, a więc w swojej bankowości elektronicznej będziesz widzieć tylko techniczny numer rachunku bankowego pośrednika płatności, a nie źródłowy numer rachunku bankowego uczestnika. Wykonanie przelewu na ten techniczny rachunek banku pośredniczącego nie spowoduje zwrotu pieniędzy uczestnikowi, gdyż uczestnik nie jest właścicielem tego rachunku i nie ma do niego dostępu. Ten rachunek jest tworzony automatycznie na podstawie umowy między Revolut (lub podobnymi instytucjami) a lokalnym bankiem pośredniczącym.

 

Czy muszę zwrócić pieniądze uczestnikowi w przypadku rezygnacji uczestnika?

Podczas zakupu biletu jest zawierana umowa sprzedaży między kupującym i sprzedającym, czyli organizatorem wydarzenia. Możliwość odstąpienia od umowy reguluje Ustawa o Prawach Konsumenta (tekst ustawyo Prawach Konsumenta. Strona otwiera się w nowej stronie).

W tym przypadku interesuje nas art. 38 stanowiący, kiedy prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów. Ustawa przewiduje 13 takich przypadków, więc warto zapoznać się z ustawą, aby ocenić swoją sytuację.

Nawet jeśli ustawa nie przewiduje możliwości odstąpienia od umowy przez nabywcę biletu, to jako organizator wydarzenia możesz (lecz nie musisz) zwrócić pieniądze za niewykorzystany bilet. Jako sprzedawca możesz przyjąć bowiem szerszy zakres odpowiedzialności niż przewiduje prawo.