Przejdź do treści
Przejdź do stopki strony

Czy w ramach zamówienia (rejestracji) można kupić (nabyć) wiele biletów?

Wybierz inny temat FAQ Zobacz wszystko

W edycji wydarzenia możesz ustawić sprzedaż indywidualną, dzięki czemu w ramach zamówienia (rejestracji ) użytkownik będzie mógł kupić (nabyć) tylko 1 bilet. W przeciwnym wypadku użytkownik będzie mógł kupić lub nabyć maksymalnie 20 biletów, o ile pozwala na to dostępna pula biletów zdefiniowana przez ciebie w edycji wydarzenia.

Pole “limit biletów” w edycji wydarzenia jest polem dynamicznym. Przykładowo, jeśli na początku ustawisz dostępną pulę biletów na 100, a potem 4 osoby kupią bilety, to w polu “limit biletów” pojawi się bieżąca wartość, czyli 96. W przypadku anulowania biletu, dostępna pula biletów zwiększy się o liczbę biletów anulowanych.

Jeśli zamawiający kupi bilety dla większej liczby osób, to bilet PDF będzie zawierał tyle stron z pojedynczymi biletami, ile zostało wcześniej zamówionych. Każdy pojedynczy bilet zawiera unikalny kod QR oraz imię i nazwisko kupującego. Walidacja biletu polega na weryfikacji kodu QR za pomocą naszej aplikacji.