Jak długo przechowywane są dane uczestników?

Wybierz inny temat FAQ Zobacz wszystko

Dane uczestników przechowywane są wg zasady: okres przechowywania danych uzależniony jest od statusu biletu.

a) Bilet “Zatwierdzony” / “Zapłacony” / “Zwrot wpłaty”: 6 miesięcy.

b) Bilet “W trakcie realizacji”, “Wstrzymany” i “Czekam na wpłatę”: 3 miesiące.

c) Bilet “Anulowany” i “Nieudany”: 1 dzień.

d) Uczestnik może poprosić o szybsze usunięcie swoich danych.

Kto jest administratorem danych osobowych wydarzeń? W jaki sposób, w jakim celu i przez kogo są przetwarzane – to wszystko określają dokumenty opublikowane na platformie: Polityka prywatności i Regulamin platformy.

W dużym skrócie:

  1. Administratorem danych osobowych uczestników szkoleń jest organizator wydarzenia.
  2. Organizator powierza właścicielowi platformy Event on Click (czyli Stowarzyszeniu “Absolwenci na walizkach”) dane uczestników do przetwarzania w celu prawidłowego funkcjonowania platformy.
  3. Organizator może wykorzystywać dane osobowe uczestników (szczególnie dane kontaktowe, jak telefon i adres e-mail), tylko w celach związanych z organizowanymi wydarzeniami.
  4. Organizator nie może: wysyłać uczestnikom wydarzeń newsletterów ani żadnych informacji handlowych drogą elektroniczną, prowadzić działań telemarketingowych wykorzystujących numer telefonu uczestnika.
  5. Aby organizator mógł wykorzystywać dane uczestnika w celach marketingowych, uczestnik musi wyrazić na to swoją zgodę. Należy skorzystać w tym celu z własnych rozwiązań.

.