Skip to content
Go to footer

Kiedy mogę zrezygnować z biletu i otrzymać zwrot pieniędzy?

Wybierz inny temat FAQ Zobacz wszystko

Podczas zakupu biletu czy plików jest zawierana umowa między kupującym i sprzedającym, czyli organizatorem wydarzenia czy sprzedawcą plików. Możliwość odstąpienia od umowy reguluje  Ustawa o Prawach Konsumenta (tekst ustawy o Prawach Konsumenta. Strona otwiera się w nowej stronie).

W tym przypadku interesuje nas art. 38 stanowiący, kiedy prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów. Ustawa przewiduje 13 takich przypadków, więc warto zapoznać się z ustawą przed wystosowaniem żądania do organizatora wydarzenia czy sprzedawcy plików.

Na stronie wydarzenia czy sprzedawcy plików powinny być zawarte dokładne informacje o sprzedawcy: prawna nazwa oraz forma prawna, adres siedziby oraz dane kontaktowe, jak adres e-mail i telefon. Dzięki tym danym będziesz w stanie dostarczyć właściwemu podmiotowi swoje roszczenie.

Warto pamiętać, że nawet jeśli ustawa nie przewiduje możliwości odstąpienia od umowy przez nabywcę biletu, to organizator wydarzenia może (lecz nie musi) zwrócić pieniądze za niewykorzystany bilet. Sprzedawca może przyjąć bowiem szerszy zakres odpowiedzialności niż przewiduje prawo.

O szczegóły zapytaj organizatora wydarzenia, do którego kontakt znajdziesz na stronie wydarzenia oraz bilecie PDF.