Zumba® Cookie – ciacho na Dzień Kobiet!

Ciacho, które nie tylko NIE TUCZY, a spala ogrom kalorii i wprawia w fantastyczny nastrój? To nie magia, to ZUMBA® COOKIE – zumbowe pyszności na Dzień Kobiet! W roli ciacha🍩 – Roland Zumba Fitness Instructor, w roli słodkich babeczek🧁🧁🧁- Wy wszystkie❤️ plus instruktorki Aneta Radecka i Monika Żółtowska. MNIAM!!! 😋😋😋

Zapraszamy serdecznie na wyjątkowe zajęcia w ten szczególny dla nas dzień. Zaserwujemy Wam same smakowite kąski: dobrą zabawę, uśmiech na twarzy, solidną dawkę endorfin, turbodoładowanie pozytywną energią i hektolitry wylanego potu!! To będzie wesołe popołudnie 🙂

Poziom OPEN – przyjść może każdy, bez względu na wiek, wagę i poziom umiejętności.

Wydarzenie odbędzie się na bydgoskim Czyżkówku, ale skierowane jest do wszystkich. Ekipy z Osielska, z Belli, z Dobrcza, z Fordonu, ze wszystkich innych osiedli i miejsc – bardzo chcielibyśmy Was wszystkich spotkać! Jeśli nigdy nie byłaś/eś na Zumbie, Ciebie również tym bardziej serdecznie zapraszamy 🙂

🍪 termin: sobota 7 marca 2020 roku
🍪 godziny: 15:00 – 17:00
🍪 miejsce: SP nr 16 w Bydgoszczy
🍪 ul. Koronowska 74 (300m od Polo)
🍪 na terenie szkoły dostępny parking
🍪 koszt: 25 zł do końca lutego, 30 zł w marcu, 35 zł w dniu imprezy

KONTAKT, INFO:
Monika 📞 514840924
📧 monia.zumba@gmail.com

WYDARZENIE na FB – TU

Zumba Cookie

REGULAMIN IMPREZY Zumba® Cookie – ciacho na Dzień Kobiet!
1. Organizatorem wydarzenia jest: Monika Żółtowska, ul. Krokwi 32C/26, 03-114 Warszawa, NIP 9671226026. Dane kontaktowe organizatora: tel. 514840924, e-mail: monia.zumba@gmail.com.
2. Każdy uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy uczestnikiem wydarzenia jest osoba niepełnoletnia, Regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów.
3. Udział w wydarzeniu jest dobrowolny i płatny.
4. W wydarzeniu mogą brać udział osoby, które ukończyły 16 rok życia. Osoby poniżej 16 roku życia mogą w nim uczestniczyć wyłącznie pod opieką i nadzorem osób dorosłych, które ponoszą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
5. Organizator wydarzenia określa limit uczestniczących w nim osób i w przypadku jego przekroczenia zastrzega sobie prawo do nie dopuszczenia kolejnych osób do udziału w wydarzeniu.
6. Organizator zapewnia Uczestnikowi wydarzenia warunki odpowiednie do prowadzenia zajęć w trakcie wydarzenia.
7. W wypadkach szczególnych uniemożliwiających odbycie się imprezy, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca organizacji wydarzenia.
8. W wypadku zakupienia biletu na maraton, uczestnik kupuję bilet na całą imprezę, nie na konkretnego instruktora. W wypadku nie dotarcia jednego z nich, z przyczyn nie do przewidzenia, nie przysługuje reklamacja ani zwrot opłaty.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności Uczestnika wydarzenia jak również za szkody wyrządzone przez Uczestników podczas uczestnictwa w wydarzeniu.
10. Użytkowanie przez Uczestnika wydarzenia pomieszczeń i sprzętu, udostępnianych do organizacji wydarzenia, odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem. Uczestnik wydarzenia jest zobowiązany do zachowania porządku i pozostawienia pomieszczeń w stanie nienaruszonym.
11. Materialną odpowiedzialność za usunięcie i naprawienie szkód spowodowanych przez Uczestnika wydarzenia ponosi on sam lub jego prawny opiekun.
12. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w wydarzeniu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku (uszczerbek na zdrowiu), odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych.
13. Organizator nie ubezpiecza Uczestników wydarzenia i nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas uczestnictwa w wydarzeniu. Każdy uczestnik powinien posiadać własne ubezpieczenie NW.
14. Uczestnik wydarzenia może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, migających świateł oraz dymu.
15. Uczestnik wydarzenia oświadcza, że posiada pełną zdolność do udziału w wydarzeniu, nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w wydarzeniu i uczestniczy w zajęciach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
16. Zabrania się nagrywania oraz innego utrwalania zajęć podczas wydarzenia bez uzyskania od Organizatora zgody.
17. Organizator wydarzenia zastrzega sobie prawo do rejestracji foto i video przebiegu wydarzenia na potrzeby dokumentacji, promocji i relacji wydarzenia.
18. Uczestnik wydarzenia wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, utrwalanie, powielanie wykonanych w trakcie wydarzenia zdjęć oraz filmów za pośrednictwem dowolnych mediów społecznościowych, w materiałach informacyjno – promocyjnych oraz materiałach pamiątkowych oraz zrzeka się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii i filmów z jego wizerunkiem.
19. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników.
20. Reklamacje dotyczące świadczenia usług oferowanych przez Organizatora Uczestnik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail monia.zumba@gmail.com. W treści reklamacji Uczestnik powinien wskazać swoje imię, nazwisko oraz przedstawić i uzasadnić na czym polega niezgodność usług świadczonych przez Organizatora. Reklamacje składane przez Uczestnika będą rozpatrywane w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania maila na wskazany powyżej adres.
21. Organizator ma prawo usunąć z terenu imprezy osoby, które zakłócają porządek publiczny, przebieg imprezy lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
 
RODO – Zasady przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz treścią art. 13 ust 1 i 2 (zwanym w dalszym ciągu niniejszej informacji rozporządzeniem RODO) przekazuję informację, w jaki sposób przetwarzam dane osobowe.
 
1. Administratorem danych osobowych jest: Monika Żółtowska, ul. Krokwi 32C/26, 03-114 Warszawa, NIP 9671226026.
2. Dane kontaktowe w sprawie danych osobowych: tel. 514840924, monia.zumba@gmail.com.
3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane osobowe dotyczą.
4. Dostęp do danych ma tylko administrator. Nie przekazuję Twoich danych, nie sprzedaję ich ani nie wymieniam się nimi w celach marketingowych z innymi podmiotami.
5. Dane osobowe są zbierane w celu potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach i wydarzeniach i umożliwiają kontakt z uczestnikami i klientami. Powierzone mi przez Ciebie dane będę wykorzystywać w celu informowania Cię o nowych wydarzeniach, zmianach w grafiku zajęć, nowych zajęciach oraz zbliżających się promocjach dot. moich usług.
6. Dane osobowe są adekwatne i ograniczone do tego, co niezbędne, aby realizować cele ich przetwarzania. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych może powodować niemożliwość skorzystania z konkretnej usługi lub zawarcia umowy. Dane, które mi przekazałaś/eś: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, adres zamieszkania, nr konta bankowego.
7. Dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane. Dane osobowe są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację Klienta. W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowuję. Aby tego dokonać, skontaktuj się ze mną wysyłając e-mail na adres monia.zumba@gmail.com. Na ten sam adres proszę o maila w sprawie poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są niepoprawne lub wymagają uzupełnienia.
8. Czas przechowywania danych powiązany jest z udziałem w określonych zajęciach i wydarzeniach, nie dłużej niż 24 miesiące po ostatnim udziale w organizowanych przeze mnie zajęciach i wydarzeniach.
9. Klient w każdym czasie ma prawo usunięcia swoich danych z mojej bazy danych („prawo do bycia zapomnianym”). Taka sytuacja spowoduje usunięcia klienta z bazy danych i ograniczy jego dostęp do moich usług.
10. Dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem użyciem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem.
11. Każdy klient może zrezygnować z otrzymywania ode mnie materiałów marketingu bezpośredniego, zgłaszając ten fakt drogą mailową na adres monia.zumba@gmail.com.
 
Administrator danych osobowych: Monika Żółtowska
Dane kontaktowe w sprawie danych osobowych:
tel. 514840924, e-mail: monia.zumba@gmail.com

wydarzenie potrwa 2 godziny


Aneta Radecka, Roland Wesołowski, Monika Żółtowska

Monika Żółtowska, NIP: 9671226026, ul. Krokwi 32C/26, 03-114 Warszawa

Kontakt do organizatora

Monika Żółtowska, NIP: 9671226026, ul. Krokwi 32C/26, 03-114 Warszawa, 514840924, monia.zumba@gmail.com,

Zumba Monika Żółtowska

wszystkie wydarzenia organizatora

2020-03-07, godz. 15:00 (sobota)

bilet za 35,00 

Brak możliwości rejestracji na wydarzenie.
Skontaktuj się z organizatorem wydarzenia.

Miejsce wydarzenia: Koronowska 74, Szkoła Podstawowa nr 16 w Bydgoszczy, hala sportowa


Newsletter

Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach. Zapisując się do newslettera akceptujesz naszą politykę prywatności.

Na tej stronie wykorzystujemy mechanizm cookie. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, to przeczytaj politykę prywatności.