Przejdź do treści

Mediacje Szkolne

Szkolenie – mediator szkolny

Szkolenie adresowane jest dla:

 • nauczycieli;
 • wychowawców szkolnych;
 • wychowawców kolonijnych;
 • pedagogów
 • pracowników oświaty
 • pracowników placówek szkolno-wychowawczych
 • pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych
 • studentów pedagogiki, socjologii, resocjalizacji, psychologii, prawa, politologii…

Celem szkolenia jest przygotowanie do skutecznego radzenia sobie z konfliktami na różnych płaszczyznach lub pełnienia funkcji mediatora szkolnego.

Podczas szkolenia zdobędziesz podstawową wiedzą w zakresie zarządzania konfliktem oraz przede wszystkim warsztat praktycznych umiejętności w zakresie zapobiegania i rozwiązywania konfliktów.

Szkolenie jest zgodnie ze Standardami mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych wydanych przez Rzecznika Praw Dziecka z 2017 roku

Program szkolenia

Blok 1

 • Podstawy wiedzy psychologicznej związanej z mechanizmami powstawania, eskalacji oraz rozwiązywania konfliktów;
 • Pojęcie konfliktu;
 • Konflikty i ich rodzaje w oparciu o koło Moore’a

Blok 2

 • Procedury rozwiązywania konfliktów;
 • Etapy rozmowy wyjaśniającej konflikt;
 • Płaszczyzny konfliktów w szkole (uczeń-uczeń, uczeń-nauczyciel, nauczyciel-nauczyciel, nauczyciel-rodzic);
 • Negocjacje a rozwiązywanie konfliktów;
 • Mediacje jako sterowane negocjacje;
 • Rozwiązywanie a rozstrzyganie konfliktów;

Blok 3

 • Prawne i organizacyjne aspekty mediacji;
 • Podstawy do zastosowania mediacji;
 • Praktyczne zagadnienia związane z mediacją;
 • Mediator – zasady współpracy;
 • Standardy postępowania mediacyjnego;

Blok 4

 • Mediacja w szkołach i innych placówkach oświatowych;
 • Działania promujące i wspierające mediację;
 • Edukacja w zakresie mediacji;
 • Mediacje szkolne;
 • Mediacje rówieśnicze;
 • Szkolny Klub Mediacji;
 • Kodeks Etyczny Mediatora Szkolnego
 • Kodeks Etyczny Mediatora Rówieśniczego;

Blok 5

 • Trening umiejętności praktycznych;
 • Prowadzenie wstępnych spotkań ze stronami w mediacji;
 • Mowa otwierająca – monolog mediatora;
 • Kontrakt
 • Zasady prowadzenia sesji mediacyjnej;
 • Techniki mediacyjne;
 • Umiejętności komunikacyjne – aktywne słuchanie, sztuka zadawania pytań, neutralny język, stępianie negatywnych komunikatów, eliminowanie toksyn komunikacyjnych;
 • Rozpoznawanie stylów komunikacyjnych innych osób i dobieranie najskuteczniejszej strategii komunikacyjnej;
 • Analiza i diagnoza konfliktu – zasadność mediacji, identyfikacja pozycji i potrzeb stron konfliktu, przejście z pozycji potrzeb do interesów, umiejętność wspierania stron w poszukiwaniu rozwiązań,  wsparcie przy formułowaniu porozumienia;
 • Wymiana doświadczeń z innymi mediatorami;
 • Współpraca ze współmediatorem.

Szkolenie trwa 40 godzin zegarowych, kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym. Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia zgody ze standardami mediacji szkolnej i rówieśniczej w szkołach i innych placówkach oświatowych wydanych przez Rzecznika Praw Dziecka z 2017 roku.

Szkolenie uprawnia również do wpisu na Listę Mediatorów Szkolnych prowadzoną przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Body & Mind.


Szkolenie trwa w dniach 26-27 marca oraz 09-10 kwietnia


Magdalena Kaleta-Gałwa

Jestem Certyfikowanym Trenerem Biznesu (V The European Qualifications Framework), dyplomowanym Coachem, Stałym Mediatorem Sądowym oraz wykładowcą akademickim, Prezesem Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Body & Mind, a także Certyfikowanym Trenerem i Partnerem FRIS®. To co mnie wyróżnia na rynku to przede wszystkim praktyczne doświadczenie w każdym z obszarów, którym się zawodowo zajmuję. Wiem z jakimi obiekcjami spotykają się sprzedawcy, handlowcy, doradcy klienta… Obiekcje były, są i będą - podczas szkoleń i warsztatów uczę w jaki sposób sobie z nimi skutecznie poradzić i jak podnosić swoje kompetencje i umiejętności sprzedażowe. Wiem, z jakimi wyzwaniami mierzą się osoby zarządzające zespołami. Podczas pracy mentoringowej i coachingowej oraz warsztatów i szkoleń - pokazuję jak efektywnie zarządzać najbardziej wymagającym i zróżnicowanym zespołem. Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zarządzaniu sprzedażą oraz zespołami sprzedażowymi. Sukcesy na tym polu zaowocowały uczestnictwem w programie Inclusive Leaders Workshop. Właśnie to doświadczenie praktyczne wykorzystuję od ponad 14 lat aktywnie pracując z firmami i klientami indywidualnymi podczas szkoleń, warsztatów oraz sesji coachingowych i mentoringowych. Dzięki temu podczas zajęć mogę dzielić się przykładami wziętymi z życia, czyli takimi, które mają największą wartość. Ukończyłam studia magisterskie z politologii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN oraz Studium Dziennikarskie i studia podyplomowe Psychologia w biznesie, oraz Coach i trener – partner w rozwoju na Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. J. Tischnera w Krakowie. Ukończyłam również Szkołę Trenerów Biznesu prowadzoną przez G.T. Mentor w ramach projektu Akademia Mistrzów Treningu – poziom Profesjonalny Trener Biznesu (V The European Qualifications Framework). Jestem opiekunem merytorycznym i autorką programu nowych studiów podyplomowych – Zarządzanie Sprzedażą z elementami marketingu oraz Mediacje i Negocjacje z elementami psychologii na Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie. W działalności biznesowej warto podkreślić jedno, można w ciekawy i atrakcyjny sposób przedstawić teorię, ale to dalej tylko teoria… Dodając do tego praktykę i pozwalając uczestnikom moich warsztatów, szkoleń, coachingów i mentoringów doświadczyć na sobie pewnych procesów daję im gotowy zestaw skutecznych narzędzi do zastosowania od zaraz, ponieważ jak mawiał Yogi Berra” : „W teorii nie ma różnicy pomiędzy teorią a praktyką. W praktyce – jest.”

Kontakt do organizatora

Magdalena Kaleta-Gałwa - kontakt@mkaleta-galwa.pl - 692168277

MKaleta-Gałwa

Strona organizatora

Szkolenia - Coaching - Mentoring - Mediacje

wszystkie wydarzenia organizatora

2022-02-26, godz. 09:00 (sobota)

Kraków

bilet za 1450,00 

Brak możliwości rejestracji na wydarzenie!