Przejdź do opisu wydarzenia
Przejdź do formularza rejestracji
Przejdź do informacji o organizatorze

LEPIEJ – 20:45 pokaz filmu

LEPIEJ

W ramach „Lepiej” rozmawiamy z twórczyniami i twórcami o ich praktyce artystycznej i o doświadczeniu psychoterapii.

Pamela Bożek, Michał Loba i Ada Zielińska opowiadają o tym, czym była dla nich psychoterapia i co im dała, dlaczego zdecydowali się na nią pójść oraz jak wpłynęła ona na ich pracę. Film pokazuje ich jako uczestników dwóch równoległych procesów: terapeutycznego i artystycznego.

Wydarzenie jest organizowane pod patronatem Fundacji Można Zwariować. Film został zrealizowany w ramach projektu “Art of Staying Healthy”, wspólnego programu NDPHS, NDPC i EUNIC, współfinansowanego przez Komisję Europejską.

Koncepcja, kamera, montaż: Zuzanna Głód
Prowadzenie rozmów: Zuzanna Głód, Aleksander Grzybek, Aleksandra Jankowiak
Dźwięk: Aleksander Grzybek, Aleksandra Jankowiak

BETTER

‘Better’ is a film is based on conversations with artists about their daily practice and the experience of psychotherapy.

Pamela Bożek, Michal Loba and Ada Zielińska talk about what why they decided to go for psychotherapy, what it meant to them and how it influenced their work. The film shows them as participants of two parallel processes: therapeutic and artistic.

The event is organized under the patronage of Można Zwariować Foundation. The film was produced as part of the program “Art of Staying Healthy”, a joint project between NDPHS, NDPC and EUNIC, co-funded by the European Commission.

Concept, camera, editing: Zuzanna Głód
Interviews by: Zuzanna Głód, Aleksander Grzybek, Aleksandra Jankowiak
Sound: Aleksander Grzybek, Aleksandra Jankowiak
2022-11-05, godz. 20:45 (sobota)

Warszawa

brak wolnych miejsc

Miejsce wydarzenia: Kino Amondo, Żurawia 20, 00-515 Warszawa