Przejdź do treści

Krótkie Formy Choreograficzne

Zasady uczestnictwa w spektaklach i wydarzeniach festiwalu KALEJDOSKOP
1.     Warunkiem udziału w spektaklach i wydarzeniach festiwalowych jest obowiązkowe zakrycie nosa i ust maseczką   ochronną
2.     Przed wejściem na spektakl lub wydarzenie festiwalowe należy zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji rąk (dozowniki znajdują się bezpośrednio przy wejściu na wydarzenie)
3.     Zajmij miejsce z zachowaniem odstępu od innych osób
4.     Osoby zamieszkujące wspólne gospodarstwo, opiekun z osobą z niepełnosprawnością oraz opiekun z dzieckiem do 13 lat mogą zająć miejsca obok siebie
5.     Zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki) wyrzuć do oznakowanych pojemników ustawionych przy wejściu na spektakl / wydarzenie.
6.       Stosuj się do postanowień regulaminu wywieszonego przy wejściu oraz umieszczonego na stronie festiwalu www.festiwal-kalejdoskop.pl
7.     Obsługa festiwalu ma prawo nie wpuścić na salę lub wypuścić z sali osoby, które nie przestrzegają powyższych zasad. W tej sytuacji bilety nie będą podlegały zwrotowi.
Kontakt do organizatora

mail: kalejdoskop@danceoffnia.pl

Festiwal Kalejdoskop

wszystkie wydarzenia organizatora

2021-06-19, godz. 19:00 (sobota)

Białystok

brak wolnych miejsc

Miejsce wydarzenia: Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Świerkowa 20