Przejdź do treści

“Blask”, Jakub Lewandowski, spektakl

Zasady uczestnictwa w spektaklach i wydarzeniach festiwalu KALEJDOSKOP

  1. Warunkiem udziału w spektaklach i wydarzeniach festiwalowych jest obowiązkowe zakrycie nosa i ust maseczką   ochronną
  2. Przed wejściem na spektakl lub wydarzenie festiwalowe należy zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji rąk (dozowniki znajdują się bezpośrednio przy wejściu na wydarzenie)
  3. Zajmij miejsce z zachowaniem odstępu od innych osób
  4. Osoby zamieszkujące wspólne gospodarstwo, opiekun z osobą z niepełnosprawnością oraz opiekun z dzieckiem do 13 lat mogą zająć miejsca obok siebie
  5. Zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki) wyrzuć do oznakowanych pojemników ustawionych przy wejściu na spektakl / wydarzenie.
  6. Stosuj się do postanowień regulaminu wywieszonego przy wejściu oraz umieszczonego na stronie festiwaluwww.festiwal-kalejdoskop.pl
  7. Obsługa festiwalu ma prawo nie wpuścić na salę lub wypuścić z sali osoby, które nie przestrzegają powyższych zasad. W tej sytuacji bilety nie będą podlegały zwrotowi.Kontakt do organizatora

mail: kalejdoskop@danceoffnia.pl

Festiwal Kalejdoskop

wszystkie wydarzenia organizatora

2021-06-17, godz. 19:00 (czwartek)

Białystok

brak wolnych miejsc

Miejsce wydarzenia: Uniwersyteckie Centrum Kultury, Konstantego Ciołkowskiego 1N