4 Liga Opolska : MKS Pogoń Prudnik – OKS Odra II Opole

Mecz MKS POGOŃ Prudnik vs OKS ODRA II Opole
15.08.2020 SOBOTA g. 17:00
BS w Leśnicy – IV liga opolska – II kolejka
Sponsorem drużyny jest – Spółdzielnia Pionier
– Bilet normalny – 5 zł
– Bilet ulgowy – 3 zł – młodzież szkolna do 18 lat  / po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej /

W czasie stanu epidemii COVID-19, kibice – uczestnicy meczów piłki nożnej niebędących imprezami masowymi  zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do poniższych regulacji, które mają pierwszeństwo zastosowania przed zapisami Regulaminu meczu piłki nożnej niebędącego imprezą masową.

Wszystkie osoby znajdujące się na stadionie zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa powszechnego dotyczącego przestrzegania reżimu higienicznego, w szczególności dotyczących zakrywania ust i nosa.

W imprezie masowej / meczu piłki nożnej niebędącym imprezą masową mogą uczestniczyć osoby:

zdrowe, nie przejawiające widocznych oznak/objawów chorobowych;

nie przebywające na kwarantannie.

Przy wejściu na stadion każdy uczestnik ma obowiązek zachowania dystansu pomiędzy osobami oczekującymi w kolejce (min. 2 metry).

Uczestnik poddawany jest kontroli w punkcie kontroli dostępu do stadionu przy zachowania środków ostrożności, podczas której jest zobowiązany do dokonania obowiązkowej dezynfekcji rąk.

Każdy uczestnik imprezy masowej / meczu piłki nożnej niebędącego imprezą masową jest zobowiązany:

posiadać zasłonięte usta i nos do czasu zajęcia przez uczestnika miejsca na trybunie oraz podczas poruszania się na terenie stadionu. Wyjątek stanowi sprawdzanie tożsamości w punkcie kontroli dostępu do stadionu lub odsłonięcie na żądanie służb Organizatora, a także konsumpcja napojów i żywności;

zajmować miejsce na stadionie wskazane przez Organizatora (bez względu na miejsce przypisane na bilecie, czy też karnecie);

przemieszczać się po stadionie wyłącznie w miejscach udostępnionych oraz zgodnie z wskazówkami Organizatora i oznaczeniami obiektu;

przestrzegać zaleceń dotyczących stosowania higienicznych środków ostrożności i zachowaniu maksymalnie możliwych odległości od siebie;

stosować się do ogłoszeń Organizatora ogłaszanych przez spikera, czy też przekazywanych w innej formie, zarówno przed meczem (np. poprzez media społecznościowe, itp.) jak i w jego trakcie.

Zabronione jest wnoszenie na teren imprezy masowej bagażu podręcznego i plecaków. Depozyty nie będą udostępnianie uczestnikom imprezy.

Uczestnikom imprezy będą udostępnianie toalety, z zastrzeżeniem, że maksymalna liczba osób jednorazowo przebywających w toaletach musi odpowiadać liczbie kabin w danym zespole toalet. Służby porządkowe Organizatora zarządzają kolejkami do toalet, w sposób zapewniający zachowanie maksymalnych dystansu między osobami oczekującymi.

Każdy uczestnik biorący udział w imprezie w charakterze widza, wchodząc na stadion z własnej woli, potwierdza, że akceptuje i jest świadomy ryzyka, związanego z potencjalnym zakażeniem COVID-19 i zrzeka się ewentualnych roszczeń w stosunku do Organizatora z tego tytułu.

Organizator meczu upoważniony jest do kontrolowania przestrzegania zapisów niniejszego Aneksu do Regulaminu i podejmowania decyzji odnośnie obecności poszczególnych osób na stadionie nie stosujących się do powyższych wytycznych, w tym do odmowy wstępu osobom / usuwania ze stadionu osób, które nie przestrzegają zaleceń dotyczących stosowania higienicznych środków ostrożności lub nie zachowują maksymalnie możliwych odległości od siebie.

W pozostałym zakresie, nie pozostającym w sprzeczności z ww. regulacjami, zastosowanie ma Regulamin imprezy masowej / meczu piłki nożnej niebędącego imprezą masową.
Kontakt do organizatora

info@pogonprudnik.pl

Miejski Klub Sportowy Pogoń Prudnik

www.pogonprudnik.pl

wszystkie wydarzenia organizatora

2020-08-15, godz. 17:00 (sobota)

Brak możliwości rejestracji na wydarzenie.
Skontaktuj się z organizatorem wydarzenia.

Miejsce wydarzenia: Kolejowa 7, 48-200 Prudnik


Newsletter

Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach. Zapisując się do newslettera akceptujesz naszą politykę prywatności.

Na tej stronie wykorzystujemy mechanizm cookie. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, to przeczytaj politykę prywatności.