Zasady ochrony własności intelektualnej

Zapraszamy na kolejne szkolenie w ramach V edycji Nocy szkoleń.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób prowadzących działalność intelektualną lub gospodarczą, twórców, pracowników naukowych.

Cele szkolenia

  • poznanie podstaw prawa własności przemysłowej
  • poznanie znaczenia własności intelektualnej w działalności gospodarczej
  • zapoznanie z procedurą uzyskiwania prawnej ochrony

Plan zajęć

  1. Własność intelektualna – znaczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej
  2. Prawo własności przemysłowej – zabezpieczenie możliwości korzystania z wynalazku, znaku towarowego, wzoru użytkowego przedsiębiorcy
  3. Własność intelektualna jako możliwość korzystania z cudzych praw przysługujących do wynalazku, znaku towarowego, wzoru użytkowego przedsiębiorcy
  4. Procedura uzyskiwania prawnej ochrony

Uczestnik otrzymuje:

  • materiały szkoleniowe oraz pomocnicze w wersji papierowej
  • certyfikat ukończenia kursu na druku Fundacji.

Zobacz, jak przebiegała Noc szkoleń w 2016 roku.


Planowana godzina zakończenia szkolenia: 24.00.


Jacek Ciesielski

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Wykładowca i doradca. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez kilka ostatnich lat wspierał działania w zakresie powoływania i udzielania konsultacji prawnych dla organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska. Współpracował w ramach projektów i działań m.in. z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Polskim Towarzystwem Turystyczno Krajoznawczym, Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym, Fundacją Niepełnosprawnych Matematyków i Informatyków, Stowarzyszeniem "Tratwa". Pomysłodawca Biura Porad Obywatelskich i Prawnych działającego w Fundacji Wspierania Edukacji i Rozwoju Osobistego HELIOS od 2012 roku. Członek zarządu Fundacji. Ponadto zaangażowany w projekty obywatelskie, grupy dialogu społecznego oraz w bieżącą działalność placówki kształcenia ustawicznego prowadzonej przez Fundację. Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu prawa autorskiego, prawa patentowego, umów cywilno-prawnych w obrocie gospodarczym.

Kontakt do organizatora

Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju Osobistego HELIOS; tel. 507932722; info@ehelios.org

Fundacja HELIOS

www.ehelios.org

Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju Osobistego HELIOS została powołana w celu niesienia pomocy wszystkim, którzy pragną osobistego rozwoju spotykając się jednocześnie z różnymi życiowymi przeszkodami. Misją Fundacji jest popularyzowanie wartości, postaw i zachowań społecznych, a w szczególności dążenia do osobistego rozwoju w różnych formach edukacji.

wszystkie wydarzenia organizatora

2017-10-21, godz. 22:00 (sobota)
Wrocław

brak wolnych miejsc

Miejsce wydarzenia: ul. Paulińska 4-8, 50-247 Wrocław