Zasady ochrony własności intelektualnej

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób prowadzących działalność intelektualną lub gospodarczą, twórców, pracowników naukowych.

Cele szkolenia

  • poznanie podstaw prawa własności przemysłowej
  • poznanie znaczenia własności intelektualnej w działalności gospodarczej
  • zapoznanie z procedurą uzyskiwania prawnej ochrony

Plan zajęć

  1. Własność intelektualna – znaczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej
  2. Prawo własności przemysłowej – zabezpieczenie możliwości korzystania z wynalazku, znaku towarowego, wzoru użytkowego przedsiębiorcy
  3. Własność intelektualna jako możliwość korzystania z cudzych praw przysługujących do wynalazku, znaku towarowego, wzoru użytkowego przedsiębiorcy
  4. Procedura uzyskiwania prawnej ochrony

Uczestnik otrzymuje:

  • materiały szkoleniowe oraz pomocnicze w wersji papierowej
  • poczęstunek w formie serwisu kawowego
  • certyfikat ukończenia kursu na druku Fundacji.

Uwaga: miejsce szkolenia może ulec zmianie.
Jacek Ciesielski

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Wykładowca i doradca. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez kilka ostatnich lat wspierał działania w zakresie powoływania i udzielania konsultacji prawnych dla organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska. Współpracował w ramach projektów i działań m.in. z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. Polskim Towarzystwem Turystyczno Krajoznawczym. Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym. Fundacją Niepełnosprawnych Matematyków i Informatyków.. Stowarzyszeniem "Tratwa". Pomysłodawca Biura Porad Obywatelskich i Prawnych działającego w Fundacji HELIOS od 2012 roku. Ponadto zaangażowany w projekty obywatelskie. grupy dialogu społecznego oraz w bieżącą działalność placówki kształcenia ustawicznego prowadzonej przez Fundację. Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu prawa autorskiego. prawa patentowego. umów cywilno-prawnych w obrocie gospodarczym.

Kontakt do organizatora

Dodatkowe informacje: Elżbieta Makowska. tel. 507932722; info@ehelios.org

Fundacja HELIOS

www.ehelios.org

Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju Osobistego HELIOS została powołana w celu niesienia pomocy wszystkim, którzy pragną osobistego rozwoju spotykając się jednocześnie z różnymi życiowymi przeszkodami. Misją Fundacji jest popularyzowanie wartości, postaw i zachowań społecznych, a w szczególności dążenia do osobistego rozwoju w różnych formach edukacji.

wszystkie wydarzenia organizatora

2017-03-25, godz. 18.00 (sobota)
Wrocław

brak wolnych miejsc

Miejsce wydarzenia: ul. Św. Mikołaja 56 Wrocław; siedziba Fundacji HELIOS