Zarządzanie przez relacje sukcesem współczesnego lidera

Jak pokazuje najnowszy „Global Engagement Report” firmy Blessing White, poświęcony zaangażowaniu pracowników, 26% z nich nie deklaruje zaufania do bezpośredniego przełożonego. Relacja z managerem to jedna z kluczowych składowych zaangażowania pracowników.

Warsztat skierowany jest do menedżerów zespołów, kierowników projektów, właścicieli małych i średnich firm. Ale też dla wszystkich tych którzy wiedza, że ludzie to największy zasób firm i organizacji.

Na warsztacie poznasz autorski Model Przywództwa Opartego na Relacjach, który pokaże Ci w jaki sposób warto dbać o swój zespół i ich potencjał. To jeden z elementów pracy w ramach rozwoju pełnego przywództwa w ramach kursu Leadership Coaching. Szczegóły na www.dtexperts.pl.

Na Warsztacie zobaczysz, że dzięki stosowaniu się do prostych, intuicyjnych zasad, zarówno menedżerowie jak i ich podwładni nabierają większej satysfakcji z codziennej pracy. Przedstawimy Ci praktyczne umiejętności, które cechują odnoszących sukcesy menedżerów !

Katarzyna Dujanowicz

Specjalizuję się w obszarze  rozwoju kompetencji menedżerskich, leadership coachingu, rozwoju kompetencji coachingowych i superwizji. Dziedziny te są połączeniem moich doświadczeń i zainteresowań organizacją, zespołami, liderami a przede wszystkim człowiekiem.

Coach CoachWise, PCC ICF, Superwizor Izby Coachingu, Trener Biznesu i Executive  Coach.

Prywatnie żona I mam dwójki wspaniałych dzieci!
Kontakt do organizatora

Stowarzyszenie PROGRESSUM

http://progressum.org/

Stowarzyszenie Progressum tworzy organizację ludzi , kreatywnych, ambitnych, przedsiębiorczych, nieustannie rozwijających się i pełnych pasji do działania. Mocno i prężnie działa w obszarze akcji charytatywnych, inicjuje, tworzy i generuje akcje i wydarzenia o takim charakterze. Celem Stowarzyszenia jest krzewienie inicjatyw przedsiębiorczych oraz działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej.

wszystkie wydarzenia organizatora

2016-10-22, godz. 18 (sobota)
Szczecin

brak wolnych miejsc