Zarządzanie projektem – 29 sierpnia – Poznań

Dobrą pozycję firmy czy organizacji buduje się pracą zespołu, który potrafi skutecznie działać. Szkolenie jest adresowane do każdego, kto chce być skuteczny zawodowo w  realizacji działań i osiąganiu wyników.

Regulamin szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Metodyki zarządzania projektem
 2. Podstawowe pojęcia i elementy w zarządzaniu projektami
 3. Efektywność projektów
 4. Projekt w przedsiębiorstwie
 5. Cykl życia projektu
 6. Cele projektu
 7. Planowanie i strukturyzacja projektu (WBS, pakiety robocze)
 8. Zarządzanie czasem w projekcie: kamienie milowe, wykres Gantta, metody sieciowe: CPM (ścieżki krytycznej), PDM, PERT
 9. Zarządzanie ryzykiem projektu (identyfikacja, metody opanowywania i kontrolowania ryzyka, metoda delficka, burza mózgów, drzewo decyzyjne, arkusze ryzyka, wykres bąbelkowy, pułapki decyzyjne),
 10. Zarządzanie zasobami, ludźmi i wiedzą w projekcie

KORZYŚCI DLA CIEBIE

 1. Będziesz mieć podstawową wiedzę o różnych metodykach projektowych.
 2. Poznasz elementy i fazy projektu.
 3. Zrozumiesz, jakie parametry wpływają na efektywność i postęp w zarządzaniu projektem.
 4. Sformułujesz cel główny i cele cząstkowe oraz zanalizujesz je różnymi metodami.
 5. Poznasz strukturę prac projektowych WBS, pakiety robocze.
 6. Będziesz potrafić posługiwać się metodą botton up i botton down.
 7. Poznasz różne metody planowania zarządzania czasem i śledzenia postępu projektu.
 8. Będziesz potrafić przeprowadzić analizę na diagramie sieciowym.
 9. Będziesz potrafić diagnozować, rejestrować i kontrolować ryzyka.
 10. Będziesz uwrażliwiony na odpowiednie obciążanie pracą zasobów ludzkich, maszynowych oraz na zarządzanie wiedzą i doświadczeniem w projekcie.

TRENER

Iwona Dolata

iwona-dolata-coach

Jestem akredytowanym coachem ACC ICF (250 godzin doświadczenia w coachingu) i trenerem Akademii Trenerów WSB. Specjalizuję się w szkoleniach i coachingu z zakresu project managementu, coachingu kariery, startupów i freelancerów.

Pracuję różnymi metodami i narzędziami. Za najbardziej wartościowe w swoim warsztacie uważam pracę z metaforami, obrazami Points Of You oraz ograniczającymi przekonaniami metodą RTZ (Racjonalnej Terapii Zachowań).
Kontakt do organizatora

tel. 501 380 678. Iwona Dolata

Stowarzyszenie "Absolwenci na walizkach"

https://absolwencinawalizkach.pl

Każdy jest absolwentem bez względu na to, kto udzielał lekcji: życie czy profesor. Wspieramy – bez względu na wiek – szukających (lepszej) pracy, freelancerów i wolontariuszy w zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności osobistych i kompetencji zawodowych.

2016-08-29, godz. 11 (poniedziałek)
Poznań

brak wolnych miejsc

Miejsce wydarzenia: ul. Bukowska 27/29 w Poznaniu (Centrum Bukowska)