Wojsko, Kościół, czy stragan na rynku – 3 filozofie zarządzania strategicznego

W biznesie – jak i w życiu – musimy podejmować decyzje strategiczne, takie najważniejsze, które zdeterminują jak wyglądać będzie nasza firma za 10-15-25 lat.

W trakcie szkolenia porozmawiamy o 3 filozofiach zarządzania strategicznego, opartych na 3 instytucjach, które trwają od lat:

  • wojsko
  • Kościół
  • stragan na rynku

Zobaczymy, jakie narzędzia wykorzystują i jak można je adaptować do naszego biznesu.


Szkolenie potrwa 3 godziny


Mirek Jasiński

Prezes zarządu Regan Consulting. Karierę zaczynał w bankowości inwestycyjnej w londyńskim City. Od 1992 roku stara się dzielić swój czas na szkolenia i doradztwo. W ostatnich latach szkolił głównie z ryzyka kredytowego w bankowości przedsiębiorstw (Citi, BGK), gdzie uczył m.in. jak oceniać ryzyko płynące ze strategii firmy.

Kontakt do organizatora

kontakt@absolwencinawalizkach.pl

Stowarzyszenie "Absolwenci na walizkach"

https://absolwencinawalizkach.pl

Każdy jest absolwentem bez względu na to, kto udzielał lekcji: życie czy profesor. Wspieramy – bez względu na wiek – szukających (lepszej) pracy, freelancerów i wolontariuszy w zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności osobistych i kompetencji zawodowych.

wszystkie wydarzenia organizatora

2019-03-22, godz. 20:30 (piątek)
Kraków

brak wolnych miejsc

Miejsce wydarzenia: Spółdzielnia Ogniwo, ul. Paulińska 28 w Krakowie, I piętro