Wizualne i werbalne wariacje- jak zbudować relacje

Proponujemy zajęcia z wykorzystaniem różnych form ekspresji plastycznej to także wsparcie dla tych, którzy pragną pełniej i bardziej twórczo przeżywać własne życie, tworzyć pozytywne nawyki i reakcje, odczuwać relaks, przyjemność i odpoczynek, a przede wszystkim w twórczy sposób budować relacje. Uczenie się poprzez eksperyment z nieznanymi wcześniej sposobami artykulacji poszerza repertuar zachowań w życiu codziennym. 

Specyfika planowanych warsztatów polega na połączeniu działań grupy podczas których zastosowane zostaną różnorodne techniki plastyczne: rysunek, kolaż, techniki łączone w połączeniu z ćwiczeniami z  wykorzystaniem potencjału komunikacji werbalnej w grupie

W trakcie zajęć wykorzystane  zostaną  indywidualne możliwości i zdolności uczestników, praca indywidualna oraz współpraca w grupie. Wspólnie stworzymy pracę plastyczną, rozwiążemy zagadkę kryminalną, przeżyjemy katastrofę na morzu!!!

W trakcie zajęć plastycznych uczestnicy skorzystają z umiejętności i doświadczenia  Jarosława Szelest, doktora sztuki, adiunkta w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, pedagoga z długoletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Wybór formy będzie równie ważny, jak stworzone dzieło.  Nad drugą częścią zajęć  pieczę sprawować będzie Eliza Seemann- socjoterapeutka, pychoterapeutka, trenerka warsztatów.
Eliza Seemann, Jarosław Szelest

Kontakt do organizatora

Eliza Seemann, Tel.602605956, Mail: fundacja@niesztuka.pl

Fundacja Akceptacja

http://www.akceptacja.com.pl/jestesmydlawas/

www.akceptacja.org.pl Nasza fundacja działa w zakresie przeciwdziałania wykluczeniom oraz pomocy prawnej i psychologicznej dla osób doświadczających przemocy i dyskryminacji oraz wszelkiego rodzaju wykluczeń. W ramach wsparcia społecznego prowadzimy Wolontariat Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

2018-03-17, godz. 17:00 (sobota)
Poznań

brak wolnych miejsc

Miejsce wydarzenia: Uniwersytet Medyczny, Studium Języków Obcych, ul. Marcelińska 27