Trzy sektory – współdziałanie i przenikanie się polityki, biznesu i NGO

W ramach wykładu zostaną poruszone następujące problemy:

    1. struktura biznesu i organizacji pozarządowych w Polsce, oraz jaki wpływ ma państwo na funkcjonowanie tych dwóch sfer;
    2. rola związków pracodawców, think-tanków i organizacji społecznych w procesie podejmowania decyzji o charakterze legislacyjnym;
    3. charakterystyka projektów organizowanych przez Warsaw Enterprise Institute oraz Agendę Polską.

Prelekcje poprzedzą praktyczne warsztaty skierowane do przedsiębiorców dot. problemów biurokratycznych oraz przestępczości gospodarczej. Pomiędzy warsztatami i wykładem przewidziana jest przerwa kawowa.
Kamil Rybikowski

Ekspert WEI oraz ZPP. Zaangażowany w działalność społeczną. Były prezes Stowarzyszenia KoLiber, członek zarządu Fundacji Polska Jutra i Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczpospolitej.

Kontakt do organizatora

Piotr Błaszczyk, 575 855 729, piotr.blaszczyk@koliber.org

KoLiber Poznań

https://poznan.koliber.org/

Stowarzyszenie KoLiber to organizacja łącząca młodych intelektualistów oraz przedsiębiorców, którym bliskie są poglądy konserwatywno-liberalne. Naszym celem jest wykształcenie elit, które będą zdolne wziąć aktywny udział w życiu społeczno-politycznym kraju.

wszystkie wydarzenia organizatora

2018-10-23, godz. 17:00 (wtorek)
Poznań

bilet bezpłatny

Miejsce wydarzenia: ul. Towarowa 35, Biurowiec Delta, 6. piętro, sala szafirowa