Terapeuty zajęciowy/Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Policealna Szkoła Socjoterapii w Koszalinie dla Młodzieży i Dorosłych nowym w roku szkolnym 2016/2017 realizuje kolejną edycję bezpłatne kształcenie w zawodach Terapeuty zajęciowego (2 lata) i równolegle Asystenta Osoby Niepełnosprawnej (1 rok).

Warunkiem bezpłatnego uczestnictwa w nowej edycji jest minimum wykształcenie średnie, niepełne wyższe, wyższe, mile widziana praca w placówce pomocy społecznej (np: WTZ, ŚDS, DPS, MOPS, GOPS,
M-GOPS, PCPR, inne). Wpłata wpisowego na konto Policealnej Szkoły Socjoterapii dla Młodzieży w wysokości 100,00 zł

Od potencjalnych Słuchaczy oczekujemy dużej motywacji własnej do samodzielnej pracy edukacyjnej. Dostępu do Internetu. Słuchacze otrzymuję bowiem pakiety materiałów edukacyjnych przygotowujących do egzaminu zewnętrznego
z kwalifikacji do zawodu.

Zajęcia stacjonarne: 3 razy w tygodniu.  Dwuletni cykl, czterosemestralny Terapeuty zajęciowego realizujemy równolegle wraz z drugim zawodem Asystenta Osoby Niepełnosprawnej.

Dodatkowo w ramach zajęć semestralnych możliwość pozyskania umiejętności (Zaświadczenia szkoły) w zakresie np.: Kursu pomocy przedmedycznej, Języka migowego, Bhp na stanowisku pracy, wybranych szkoleń rękodzieła artystycznego takich jak  witraż, filcowanie, inne jak:  Zarządzania zespołem pracowniczym w placówkach pomocy społecznej, pracy terapeutycznej z osobami różnych niepełnosprawności, czy PROWADZENIA TRENINGÓW UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH.

Kształcenie przygotowuje do egzaminu dyplomowego w niżej wymienionych kwalifikacjach

Asystenta osoby niepełnosprawnej 

Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

Terapeuta zajęciowy)

Z.9. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Absolwenci Szkoły moją możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych w obu zawodach,
po pierwszym roku nauki Asystenta osoby niepełnosprawnej, po drugim Terapeuty zajęciowego.

Zgłoszenia przyjmujemy najdalej do 01 czerwca 2017.  Ilość osób maksymalnie: 25. Liczy się kolejność Zgłoszeń.

Słuchacze zakwalifikowani do nowej edycji otrzymują stosowne indeksy kształcenia, legitymacje szkolne.

Miejsce szkolenia: Koszalin, Modrzejewskiej 71A. Spotkania organizacyjne, czerwiec 2017

Osoby zainteresowane proszone są o czytelne wypełnienie  KARTY ZGŁOSZENIA, dostarczenie jej do Sekretariatu Szkoły,  przesłanie poczta mailową na adres: tadeusz.bolimowski@gmail.com,  lub pocztą na adres 75-728 Koszalin, Modrzejewskiej 71A

Informacji udziela: Tadeusz Bolimowski (+48 797 284 644), Tomasz Parafiniuk (+48 660 636 054)
Kontakt do organizatora

Sekretariat Szkoły: 94/ 343 35 70

Policealna Szkoła Socjoterapii

socjoterapia.org

2017-09-01, godz. 16:15 (piątek)
Koszalin

brak wolnych miejsc

Miejsce wydarzenia: PSS Koszalin, Modrzejewskiej 71 A, 75-728 Koszalin