Terapeuta zajęciowy w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Policealna Szkoła Socjoterapii w Koszalinie w odpowiedzi na aktualne problemy i potrzeby polskiego systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli oferuje nieodpłatną, innowacyjną propozycję kształcenia skierowaną do studentów, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania przedszkolnego, a także pracowników wspomagających proces edukacyjny.

Program kształcenia spełnia ustawowe wymagania Ministra Edukacji Narodowej. Absolwenci otrzymują kwalifikacje zawodowe Z.9. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej w zawodzie Terapeuta Zajęciowy (nr programu 325907) po uprzednio zdanym państwowym egzaminie, który odbywa się w naszym ośrodku egzaminacyjnym w formie bezpłatnej.

Celem kształcenia  jest wyposażenie słuchaczy w  wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi m. in. w takich obszarach jak: rozpoznawanie i diagnozowania potrzeb bio-psycho-społecznych dziecka; planowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej; prowadzenie terapii zajęciowej różnymi metodami i technikami.

Wykształcenie: wyższe , niepełne wyższe, średnie

Nauka trwa 4 semestry – forma bezpłatna. Wpisowe 100,00 zł.

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych wrzesień 2017 r. zakończenie czerwiec 2019 r. Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym, trzy razy w tygodniu w godz. 16.15-20.00

W ramach prowadzonych zajęć m. in. odbędą się dodatkowe bezpłatne formy doskonalenia zawodowego z szeroko pojętej ergoterapii, socjoterapii i arteterapii.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 01 czerwca 2017 r. osobiście w sekretariacie szkoły lub drogą elektroniczną.  Ze względu na ograniczoną liczbę osób, liczy się kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje:

Policealna Szkoła Socjoterapii dla Dorosłych i Młodzieży, Modrzejewskiej 71A; 75-728 Koszalin

Sekretariat SZKOŁY czynny w godzinach: 8.00 – 15.00. Informacji udziela T. Bolimowski: +48 502503814, T. Parafiniuk: +48 660 636 054, 

www.socjoterapia.org; biuro@socjoterapia.org
Kontakt do organizatora

Sekretariat Szkoły: 94/ 343 35 70, +48 797 284 644,

Policealna Szkoła Socjoterapii

socjoterapia.org

wszystkie wydarzenia organizatora

2017-09-01, godz. 16:15 (piątek)
Koszalin

brak wolnych miejsc

Miejsce wydarzenia: Modrzejewska 71A