Szkolenie dla rad nadzorczych spółdzielni

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Delegatura Regionalna w Krakowie zaprasza na szkolenie

Szkolenie dla rad nadzorczych (część 3): „Podstawowe informacje związane ze stosowaniem prawa pracy i innych ustaw obowiązujących przedsiębiorstwa spółdzielcze. Elementy analizy ekonomicznej spółdzielni”

Termin:

2 grudnia 2015 roku (wtorek), w godzinach 9:00 – 14:00

Miejsce zajęć:

Spółdzielcze Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne OPTIMA, ul. Malborska 65, Kraków

Szkolenie skierowane jest do członków rad nadzorczych.

Celem szkolenia jest przygotowanie członków rad nadzorczych do pełnionych przez nich funkcji szczególnie w zakresie stosowania przepisów prawa obowiązujących przedsiębiorstwa spółdzielcze, oceny sytuacji ekonomicznej spółdzielni.

Zarys programu:

1. Wybrane zagadnienia z prawa pracy.

2. Omówienie podstawowych  obowiązków spółdzielni wynikających z  Ustawy ordynacja podatkowa,  Ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych, Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, etc.

3. Odpowiedzialność w zakresie prowadzenia rachunkowości i przyjmowania sprawozdań finansowych wynikająca z Ustawy Prawo Spółdzielcze i Ustawy o Rachunkowości. Zasady dotyczące przyjmowania sprawozdania finansowego przez Radę Nadzorcą.

4. Elementy analizy ekonomicznej spółdzielni.

5. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Wykładowca:

Anna Bulka – Członek Zespołu Konsultantów Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w zakresie zagadnień obejmujących tematykę lustracji (konsultacja statutów spółdzielni, sprawy dotyczące zagadnień samorządowych, prawnych, finansowych). Od 1995 roku posiada uprawnienia lustracyjne nadane przez Krajową Radę Spółdzielczą, a od 2001 roku – Świadectwo Kwalifikacyjne dla osób usługowo prowadzących księgi rachunkowe nadane przez Ministra Finansów. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń skierowanych do przedstawicieli sektora ekonomii społecznej. Specjalizuje się głównie w zakresie tworzenia i prowadzenia działalności spółdzielni pracy, spółdzielni socjalnych, spółdzielni osób prawnych, spółdzielni uczniowskich, zagadnień samorządowych w spółdzielniach (działalność i kompetencje organów spółdzielni, konstrukcja statutów) oraz zagadnień dotyczących prowadzenia dokumentacji finansowej w spółdzielni.

Zaświadczenia:

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie odbycia szkolenia.

Cena:

160,00 zł. netto +23 % VAT dla spółdzielni zrzeszonych w ZLSP (płacących składki członkowskie).

180 zł. netto + 23 % VAT dla pozostałych spółdzielni i organizacji. Przy większej ilości zgłaszanych osób z jednej firmy /powyżej 3-ch osób/ udzielamy rabat w wysokości 10%.

Cena obejmuje wynagrodzenie trenera, koszt materiałów szkoleniowych oraz przerw kawowych w trakcie szkolenia.
Kontakt do organizatora

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy

spoldzielnie.org.pl

ZLSP jest organizacją dobrowolną i samorządową zrzeszającą spółdzielnie pracy i organizacje spółdzielcze. Działa na podstawie ustawy Prawo Spółdzielcze. Prowadzi działalność ustawową i statutową w zakresie: lustracji i badania sprawozdań finans., doradztwa, instruktażu i szkolenia.., kształcenia kadr, archiwizowania dokumentów zlikwidowanych jednostek, integracji gosp. i promocji spół., funkcjonowania funduszy samopomocowych, nadawania nagród....

wszystkie wydarzenia organizatora

2015-12-02, godz. (środa)
Kraków

brak wolnych miejsc