Sgraffito na papierze- warsztat dekoracyjnej techniki plastycznej

Warsztat pozwala zdobyć umiejętność  tworzenia dekoracyjnych kompozycji plastycznych metodą odsłaniania różnobarwnych warstw. W zależności od decyzji autora, powstaną prace bliższe rysunkowi bądź malarstwu. Nauczymy się przygotowywać warstwowe podobrazia i posługiwać się odpowiednimi narzędziami. Omówimy podstawowe zasady kompozycji na płaszczyźnie, tak aby każdy mógł zrealizować interesujący obraz.
Kontakt do organizatora

Anna Śliwińska-Sączek 886 599 805

Pozytywna Rozwojownia

https://www.facebook.com/PozytywnaRozwojowniaTorun/

POZYTYWNA ROZWOJOWNIA to miejsce spotkań ludzi, którzy chcą od życia czegoś więcej. To przestrzeń aktywności, rozwoju, twórczosci oraz budowania dobrego i szczęśliwego życia dla osób dorosłych w każdym wieku.

2018-03-17, godz. 17:00 (sobota)
Toruń

brak wolnych miejsc

Miejsce wydarzenia: POZYTYWNA ROZWOJOWNIA, TORUŃ, BYDGOSKA 14, SALA ROZMAITOŚCI