Zdolność samoregulacji jako aspekt gotowości szkolnej dzieci urodzonych przedwcześnie.

Podjęcie przez dziecko obowiązku szkolnego wiąże się z początkiem nowego, bardzo ważnego etapu w życiu. Każdy rodzic wiedzieć powinien, na czym polega dojrzałość szkolna. Ogólnie można powiedzieć, że jest to gotowość dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole, uzależniona od osiągnięcia takiego stanu rozwoju fizycznego, emocjonalno – społecznego i umysłowego, który umożliwia sprostanie obowiązkom szkolnym

Cele:
Wystąpienie mgr Tamary Walczak będzie dotyczyło omówienia wyników badań nad zdolnościami samoregulacyjnymi dzieci w wieku przedszkolnym, które urodziły się jako wcześniaki. Omówiony zostanie konstrukt jakim jest samoregulacja i funkcje wykonawcze, a ponadto związek tych kontruktów z gotowością szkolną dzieci. Rodzice dowiedzą się, które struktury mózgu intensywnie rozwijają się w okresie przedszkolnym i co niosą za sobą te zmiany, a także dowiedzą się jak usprawniać rozwój przedszkolaka – nie tylko urodzonego przedwcześnie 🙂

Wystąpienie mgr Elżbiety Walczak dotyczyć będzie przedstawienia i omówienia różnych form i metod wspomagających rozwój dzieci

Elżbieta Walczak -psycholog: terapeuta w nurcie TSR, pedagog. Wykładowca w PWSZ w Koszalinie, psycholog Centrum Medyczno – Rehabilitacyjnego Remedica. Autorka pięciu publikacji i prelegentka kilkunastu konferencji.

Tamara Walczak: neurobiopsycholog, doktorantka Instytutu Psychologii UG, pracownik niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej Neuro-THERA-Med, a także Agencji Badawczej DANAE. Prowadzi badania z zakresu neuropsychologii rozwojowej i psychologii rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W ramach pracy doktorskiej zajmuje się związkiem pomiędzy efektywnością mechanizmów uwagowych w okresie przedszkolnym a gotowością szkolną dzieci urodzonych bardzo przedwcześnie. Autorka czterech publikacji i prelegentka kilkunastu konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
Elżbieta Walczak

psycholog, terapeuta, pedagog

Kontakt do organizatora

Agnieszka Marczak 663900312 aemarczak@gmail.com

Fundacja Rzecz Jasna

http://123concept.pl

Fundacja Rzecz Jasna działa w sferze edukacji i szkoleń. Organizuje m.in. Targi Edukacyjne Edu Day www.eduday.pl

2018-03-13, godz. 19:30 (wtorek)
Koszalin

brak wolnych miejsc

Miejsce wydarzenia: Centrum Medyczno – Rehabilitacyjne Remedica ul. Śniadeckich 4 Koszalin, Hala Widowiskowo – Sportowa, I piętro