Rozliczenie organizacji pozarządowych z organem podatkowym za 2015 r.

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Delegatura Regionalna w Krakowie zaprasza na szkolenie

ROZLICZENIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z ORGANEM PODATKOWYM ZA 2015R. –  SPORZĄDZENIE ZEZNANIA CIT W PRAKTYCE

Termin:

11 grudnia 2015 roku (piątek), w godzinach 9:00 – 14:00

Miejsce zajęć:

Spółdzielcze Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne OPTIMA, ul. Malborska 65, Kraków

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, pracowników działów księgowości, organizacji pozarządowych, za które uznaje się m.in. fundacje, stowarzyszenia czy spółdzielnie socjalne oraz biur rachunkowych prowadzących dla takich firm rozliczenia.

Celem szkolenia jest przedstawianie prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych organizacji pozarządowych z fiskusem. W ramach szkolenia omówiony zostanie sposób opodatkowania organizacji pozarządowych, zastosowanie zwolnień podatkowych oraz praktyczne wypełnienie druków CIT-8, CIT- 8/O, CIT-D.  Przedstawiony zostanie nowy druk CIT – 8.

Zarys programu:

– Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych oraz organizacji pożytku publicznego.
– Przychody i koszty podatkowe w ramach działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej.
– Przychody i koszty organizacji pozarządowych  ujęciu rachunkowym i podatkowym.
– Fundusz statutowy a przychód podatkowy.
– Zwolnienia podatkowe dla organizacji pozarządowych w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
– Powstanie obowiązku opodatkowania dochodu w podmiotach ekonomii społecznej.
– Praktyczne wypełnienie druków CIT.
– Zasady wykazywanie organom podatkowym otrzymanych darowizn.

Wykładowca:

Justyna Bartosiewicz – Trener, wykładowca i doradca. Jest certyfikowaną księgową (certyfikat nr 56325/2012) w Kancelarii Prawa Podatkowego, zajmując się przede wszystkim rachunkową obsługą podmiotów ekonomii społecznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w Urzędzie Miasta Katowice, w Izbie Skarbowej w Katowicach. Pełniła również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Skończyła studia magisterskie ze specjalizacją finanse publiczne i  podatki, następnie kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowość, a następnie z audytu wewnętrznego i kontroli finansowej. Skończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Autorka publikacji poświęconych tematyce rachunkowej i podatkowej oraz organizacji pozarządowych i pomocy publicznej.

Zaświadczenia:

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie odbycia szkolenia.

Cena:

200,00 zł +VAT (246,00 zł brutto).

Cena obejmuje wynagrodzenie trenera, koszt materiałów szkoleniowych oraz przerw kawowych w trakcie szkolenia.

Warunki uczestnictwa:

– Przesłanie formularza zgłoszeniowego załączonego do niniejszej oferty.
– Dokonanie płatności za szkolenie na konto najpóźniej dwa dni przed jego rozpoczęciem (prosimy o przyniesienie za sobą na szkolenie kopii przelewu) lub gotówką tuż przed szkoleniem. UWAGA! Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania się na szkolenie.

Zgłoszenia przyjmowane są do 7 grudnia 2015 roku!!!

Szczegółowych informacji udziela:

Anita Strzebońska

Delegatura Regionalna w Krakowie

Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy

Tel. 12/ 655-09-91

e-mail: sekretariat@spoldzielnie.org.pl
Kontakt do organizatora

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy

spoldzielnie.org.pl

ZLSP jest organizacją dobrowolną i samorządową zrzeszającą spółdzielnie pracy i organizacje spółdzielcze. Działa na podstawie ustawy Prawo Spółdzielcze. Prowadzi działalność ustawową i statutową w zakresie: lustracji i badania sprawozdań finans., doradztwa, instruktażu i szkolenia.., kształcenia kadr, archiwizowania dokumentów zlikwidowanych jednostek, integracji gosp. i promocji spół., funkcjonowania funduszy samopomocowych, nadawania nagród....

wszystkie wydarzenia organizatora

2015-12-11, godz. (piątek)
Kraków

brak wolnych miejsc