Rodzic to też człowiek – warsztaty dla przeciążonych rodziców

RODZIC TO TEŻ CZŁOWIEK !!! – Warsztaty dla przeciążonych rodziców

  • Jeśli Twoja rola jako rodzica to najważniejsza część Twojego życia, ale czujesz, że już nie dajesz rady i chciałabyś/chciałbyś inaczej…
  • Jeśli zaskakują Cię Twoje reakcje wobec dziecka…
  • Jeśli trudne emocje stają się Twoją codziennością…
  • Jeśli potrzebujesz odpocząć i nie wiesz jak to zrobić w natłoku zajęć…
  • Jeśli potrzebujesz znaleźć właściwą granicę między sobą a dzieckiem…

Nasze warsztaty są własnie dla Ciebie!!!
Aleksandra Biegańska, Maria Gliniecka

Jestem psychoterapeutą systemowym (w trakcie certyfikacji) oraz magistrem psychologii (UAM Poznań –specjalność kliniczna) oraz ekonomii (AE Poznań). Moją wielką pasją jest praca z ludźmi, spotykając się z nowymi osobami zawsze jestem gotowa poznać ICH widzenie świata i podążać za ICH potrzebami. Jestem głęboko przekonana, że w każdym z nas drzemie ogromny potencjał, który czasami przywalony ciężarem problemów należy „odgruzować”. W pracy zawodowej szczególnie interesuje mnie relacja i jej jakość, jaka tworzy się między matą i dzieckiem. Maria Gliniecka: Jestem psychologiem oraz socjologiem. Kiedy studiowałam socjologię, bliska stała się dla mnie problematyka rodziny. Swoją pracę oparłam na studium przypadku, które opisywało funkcjonowanie samotnych matek. Dopiero jednak na psychologii skupiłam swoje zainteresowania na wczesnej więzi, która łączy matkę z dzieckiem. Badając tę relację koncentrowałam się głównie na matce, jej przeżyciach - tych radosnych i trudnych. Owocem moich zainteresowań stała się praca magisterska, w której staram się odpowiedzieć na pytanie: co stanowi o jakości macierzyństwa? Jednak spełnieniem moich marzeń jest tworzenie wraz z Olą miejsca dla matek, gdzie właśnie one same będą punktem odniesienia wszystkiego. Nikt poza nami - mamami - nie zrozumie, co na nas spoczywa. Jest to wyzwanie. W przyszłości planuję ukończyć szkołę terapii. Interesuję się również zagadnieniem interwencji kryzysowej. Mam dwóch synów - Krzysia i Bartka:) Kocham literaturę górską i obecnie uczę się wspinaczki.

Kontakt do organizatora

Magdalena Halicka-Gołębiowska

CO-Pracownia

www.co-pracownia.pl

2017-03-25, godz. 20.00 (sobota)
Poznań

brak wolnych miejsc

Miejsce wydarzenia: ul. Radosna 10, Skórzewo / Poznań, wejście od ul. Akacjowej, budynek RMP