Rodzic brzmi dumnie, dziecko brzmi głośno…

Don Herold powiedział, że „Dziecko to taki sympatyczny początek człowieka…”

I co się dzieje później, gdy dziecko zaczyna dorastać? Wtedy ten sympatyczny początek

człowieka zaczyna eksponować to, co zauważył w zachowaniach swoich najbliższych i czego

nauczył się obserwując reakcje innych ludzi. Jakim jesteś rodzicem, takie masz dzieci.

Rodzic brzmi dumnie, dziecko brzmi głośno… to inspirujące spotkanie motywacyjne, które

przybliży zasady wewnętrznego przywództwa, które buduje autorytet, wzmacnia relacje z

dziećmi oraz rozwija efektywność osobistą rodzica. Nie można zmienić tego, co było, ale

można zrozumieć, dlaczego tak się wydarzyło i czego miało to nauczyć. Gdy nauczysz się

zauważać to, co Cię wzmacnia i motywuje do działania, gdy zaczniesz koncentrować się na

przyszłych możliwościach, zamiast na tworzeniu przeszkód, staniesz się rodzicem

wspierającym swoje dziecko w jego własnym rozwoju. Zostaniesz przyjacielem a nie

kontrolerem jakości zachowań.

Wszystko, co tworzymy w swoim życiu jest wynikiem tego, w jakiego siebie uwierzyliśmy. W

jakiego rodzica uwierzyłeś? W jakie dziecko uwierzyłeś? Skąd płynie ta wiara – z serca

pełnego miłości czy z głowy ogarniętej narzuconymi w dzieciństwie przekonaniami i

przesiąkniętej nieużytecznymi już stereotypami? Rozwikłaj tę zagadkę i poznaj prawdę o

sobie.

Warsztat kładzie nacisk przede wszystkim na to, aby każdy uczestnik skupił się na własnym,

wewnętrznym doświadczaniu siebie. Coachingowy charakter pozwala na to, aby proces

odkrywania własnego potencjału przebiegał bardzo indywidualnie, z zachowaniem własnej

przestrzeni i niezbędnej wygody.

Celem warsztatów jest:

– przybliżenie mechanizmów oddziaływujących w relacji rodzic-dziecko oraz dziecko-

otoczenie;

– pokazanie sposobów na wzmacnianie w dziecku zaufania w swoje umiejętności i

podnoszenie poczucia wartości;

– przedstawienie potrzeb i wartości, którymi kierujemy się w życie i jak one wpływa na nasze

zachowania oraz na relacje, które tworzymy.

I jak powiedział Janusz Korczak:

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli

nie może – pomóż.
Małgorzata Krawczak

Małgorzata Krawczak, coach, mentor, neuroterapeuta i trenerka Points Of You® z wykształcenia, choć osobiście uważam, że to, czym się zajmuję, głębiej oddają słowa śpiewane przez zespół Perfekt – „mam taki bardzo rzadki fach – odnawiam duszę”. Prowadzę autorskie warsztaty coachingowe oraz indywidualne sesje coachingu i EEG-biofeedbacku. Obszary, w których się specjalizuję to podnoszenie poczucia własnej wartości, budowanie relacji i rozbudzanie motywacji. Jako ekspert w mediach najczęściej wypowiadam się na tematy związane z odwagą bycia sobą, wyznaczaniu własnych granic i o filtrowaniu informacji, które docierają do naszego mózgu. Piszę felietony, treścią których pragnę skłonić czytelników do zatrzymania się w codziennej gonitwie i skłonienia się ku refleksji nad sobą i swoim życiem. Bardzo ważnym dla mnie tematem są relacje z sobą samym i z innymi. W tym właśnie temacie napisałam książkę pt. „Coaching relacji z sobą i bliskimi“. W pracy z ludźmi stosuje sprawdzone metody oparte o storytelling, metaforę i wizualizację. Utożsamiam się ze słowami Lesliego Browna – „Jedynymi ograniczeniami Twojego jutra są ALE, których używasz dzisiaj.“ Więcej na www.naturasukcesu.pl/

Kontakt do organizatora

Monika Dyker-Woźniak, tel. 509 239 739

Stowarzyszenie PROGRESSUM

http://progressum.org/

Stowarzyszenie Progressum tworzy organizację ludzi , kreatywnych, ambitnych, przedsiębiorczych, nieustannie rozwijających się i pełnych pasji do działania. Mocno i prężnie działa w obszarze akcji charytatywnych, inicjuje, tworzy i generuje akcje i wydarzenia o takim charakterze. Celem Stowarzyszenia jest krzewienie inicjatyw przedsiębiorczych oraz działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej.

2018-06-26, godz. 17:00 (wtorek)
Szczecin

bilet za 30,00 

Miejsce wydarzenia: Szczecin, ul. Firlika 19