Rewolucyjne zmiany w podatku VAT dla podmiotów ekonomii społecznej
  1. Organizacja pozarządowa i spółdzielnia socjalna jako czynny podatnik podatku VAT;
  2. Działalność nieodpłatna, odpłatna i gospodarcza a podatek od towarów i usług;
  3. Zmiany rozliczenia podatku naliczone w ramach działalności statutowej i gospodarczej;
  4. Najczęstsze problemy występujące po licznych zmianach ustawy o podatku od towarów i usług w 2014 r. i 2015 r.Kontakt do organizatora

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy

spoldzielnie.org.pl

ZLSP jest organizacją dobrowolną i samorządową zrzeszającą spółdzielnie pracy i organizacje spółdzielcze. Działa na podstawie ustawy Prawo Spółdzielcze. Prowadzi działalność ustawową i statutową w zakresie: lustracji i badania sprawozdań finans., doradztwa, instruktażu i szkolenia.., kształcenia kadr, archiwizowania dokumentów zlikwidowanych jednostek, integracji gosp. i promocji spół., funkcjonowania funduszy samopomocowych, nadawania nagród....

wszystkie wydarzenia organizatora

2015-10-15, godz. (czwartek)
Kraków

brak wolnych miejsc