Przygotowanie i adaptacja dziecka 6-letniego do nauki w szkole

Rozpoczęcie nauki szkolnej jest ważnym wydarzeniem w życiu każdego dziecka.  Dobre przygotowanie do tego znaczącego momentu w ogromnym stopniu będzie decydować o przebiegu i wynikach nauki w szkole, a  później o jakości życia dziecka. O gotowości szkolnej mówimy wtedy, gdy stopień rozwoju dziecka jest wystarczający do podjęcia obowiązków szkolnych. Jest to zespół cech psychofizycznych, ukształtowanych w pierwszych sześciu latach życia dziecka, które umożliwiają przystosowanie się do nauki w szkole. Dziecko jest dojrzałe do podjęcia nauki szkolnej, gdy stopień jego rozwoju umożliwia mu naukę czytania, pisania i liczenia czy przystosowanie się do wymagań szkoły. Ogromną role w przygotowaniu dziecka do roli ucznia odgrywa środowisko rodzinne i przedszkolne. Dlatego też tak ważną kwestią jest psychoedukacja rodziców dzieci rozpoczynających naukę szkolną, a w dalszej kolejności warunki w szkole, które sprzyjają efektywnemu nabywaniu nowej wiedzy oraz umiejętności.


wydarzenie potrwa 2 godziny


Elżbieta Walczak

terapeuta w nurcie TSR, pedagog. Wykładowca w PWSZ w Koszalinie, psycholog. Autorka pięciu publikacji i prelegentka kilkunastu konferencji.

Kontakt do organizatora

Szkoła Podstawowa EuroSzkoła, euroszkola@dobraedukacja.edu.pl , 884 865 745

Szkoła Podstawowa EuroSzkoła w Koszalinie

wszystkie wydarzenia organizatora

2018-10-16, godz. 18:30 (wtorek)
Koszalin

bilet bezpłatny

Miejsce wydarzenia: Szkoła Podstawowa EuroSzkoła w Europejskim Centrum Edukacyjnym, ul. T. Chałubińskiego 15


Stwórz sklep z własną domeną do sprzedaży biletów online na wydarzenia ›