Projektowanie szkoleń e-learningowych

Zapraszamy na warsztaty, których celem jest poznanie zasad metodyki e-szkoleń, nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania i publikowania szkoleń on-line.

Dzięki szkoleniu

 • poznasz zasady metodyki e-szkoleń
 • dowiesz się, w jaki sposób projektować i publikować szkolenie on-line
 • pod kierunkiem prowadzącego przygotujesz przykładowy scenariusz lekcji on-line
 • poznasz przykłady dobrych praktyk w zakresie tworzenie kursów e-learningowych.

Plan zajęć

 1. Podział szkoleń e-learningowych
 2. Opracowanie scenariusza szkolenia
 3. Zasady opracowania treści szkolenia w formule on-line
 4. Tworzenie e-szkoleń na podstawie scenariuszy
 5. Wybrane narzędzia pomocne w przygotowaniu treści szkoleń on-line
 6. Publikowanie szkoleń w oparciu o wybrane platformy edukacyjne – przykłady.

Dodatkowe uwagi
Ze względu na formę szkolenia (warsztaty) uczestników szkolenia prosimy o zabranie własnych laptopów. W przypadku, gdy nie jest to możliwe, prosimy o kontakt telefoniczny na nr 507932722 lub informację e-mail na adres: info@ehelios.org

Uczestnik otrzymuje:

 • materiały szkoleniowe oraz pomocnicze w wersji papierowej
 • poczęstunek w formie serwisu kawowego
 • certyfikat ukończenia kursu na druku Fundacji

uwaga: miejsce szkolenia może ulec zmianie.
Elżbieta Makowska

Ekspert w dziedzinie technologii internetowych i zdalnego nauczania. Łączy wykształcenie pedagogiczne z ekonomicznym oraz informatycznym. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Politechniki Wrocławskiej. Wieloletni pracownik oświatowych placówek niepublicznych. w tym akredytowanej placówki kształcenia kadry kierowniczej oświaty. Doświadczony specjalista w dziedzinie andragogiki i ewaluacji szkoleń. Na co dzień koordynuje projekty związane z edukacją dla dorosłych. Dyrektor placówki kształcenia ustawicznego prowadzonej przez Fundację HELIOS.

Kontakt do organizatora

Dodatkowe informacje: Elżbieta Makowska. tel. 507932722; info@ehelios.org

Fundacja HELIOS

www.ehelios.org

Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju Osobistego HELIOS została powołana w celu niesienia pomocy wszystkim, którzy pragną osobistego rozwoju spotykając się jednocześnie z różnymi życiowymi przeszkodami. Misją Fundacji jest popularyzowanie wartości, postaw i zachowań społecznych, a w szczególności dążenia do osobistego rozwoju w różnych formach edukacji.

wszystkie wydarzenia organizatora

2017-03-25, godz. 19:00 (sobota)
Wrocław

brak wolnych miejsc

Miejsce wydarzenia: ul. Św. Mikołaja 56 Wrocław; siedziba Fundacji