Programowanie obrabiarek CNC i robotów przemysłowych

Szkolenie ma na celu prezentację możliwości wykorzystania obrabiarek sterowanych numerycznie oraz robotów przemysłowych współpracujących z systemami CNC oraz specjalistycznych głowic obróbkowych autonomicznych współpracujących zarówno z obrabiarkami CNC jak i robotami wieloosiowymi. W ramach szkolenia zaprezentowane zostaną możliwości programowania:

  1. Obrabiarek CNC,
  2. Robotów przemysłowych wraz z autonomicznymi głowicami obróbkowymi,
  3. Generowanie kodu sterującego obrabiarkami CNC w systemach CAD/CAM,
  4.  Prezentacja obrabiarek CNC oraz robotów przemysłowych,
  5. Wykonanie przykładów konstrukcyjnych i technologicznych umożliwiających realizacje na obrabiarkach CNC oraz robotach przemysłowych wyposażonych w autonomiczne głowice obróbkowe.

Uwaga! Godziny rozpoczęcia szkoleń mogą ulec nieznacznej zmianie w przypadku np. konieczności zmiany sali na większą. Prosimy o sprawdzenie aktualnych informacji 24 godziny przed rozpoczęciem szkolenia. Wówczas podamy ostateczną godzinę oraz nr sali szkoleniowej.


dr inż. Wojciech Musiał oraz zespół koła naukowego konstruktorów i programistów CNC

Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej. Programista sterowników klasy PLC oraz sterowników wykorzystujących elementy sztucznej inteligencji (SI), w tym FuzzyLogic. Programista i operator wysokoobrotowych elektrowrzecion szlifierskich i frezarskich. Programista obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC). Zainteresowania zawodowe i dydaktyczne w zakresie cyfrowego przetwarzania sygnałów pomiarowych oraz projektowania i zarządzania elastycznymi systemami produkcyjnymi, a także zautomatyzowanym transportem w zakresie elastycznych systemów produkcyjnych i montażowych. Obecnie realizowana praca habilitacyjna w zakresie kształtowania i wygładzania powierzchni i warstwy wierzchniej powierzchni płaskich i krzywoliniowych oraz swobodnych, na materiałach trudno skrawalnych (Inconel, tytan – stopy lotnicze oraz materiały ceramiczne). Autor i współautor ponad kilkudziesięciu artykułów konferencyjnych, kilku opracowań naukowych oraz jednego skryptu oraz podręcznika akademickiego (w toku wydawniczym), a także współautor dwóch monografii i autor monografii habilitacyjnej.

Kontakt do organizatora

Agnieszka Marczak 663900312 aemarczak@gmail.com

Fundacja Rzecz Jasna

http://123concept.pl

Fundacja Rzecz Jasna działa w sferze edukacji i szkoleń. Organizuje m.in. Targi Edukacyjne Edu Day www.eduday.pl

2018-03-14, godz. 18:00 (środa)
Koszalin

brak wolnych miejsc

Miejsce wydarzenia: Politechnika Koszalińska, ul. Śniadeckich 2 Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji