Prezentacja możliwości i obsługi frezarki i tokarki CNC fimy HAAS

Szkolenie ma na celu prezentację możliwości wykorzystania obrabiarek sterowanych numerycznie do wykonywania typowych części maszyn i obejmuje następujące zagadnienia.

  1. Wykonanie projektu przykładowego detalu w systemie CAD,
  2. Opracowanie technologii wykonania,
  3. Generowanie kodu sterującego maszyny w systemie CAM,
  4.  Prezentacja obrabiarki CNC firmy HAAS,
  5. Wykonanie zaprojektowanego detalu zgodnie z opracowaną technologią.

Uwaga! Godziny rozpoczęcia szkoleń mogą ulec nieznacznej zmianie w przypadku np. konieczności zmiany sali na większą. Prosimy o sprawdzenie aktualnych informacji 24 godziny przed rozpoczęciem szkolenia. Wówczas podamy ostateczną godzinę oraz nr sali szkoleniowej.


dr inż. Tomasz Szatkiewicz i mgr inż. Michał Czerniak

Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej. Jego zainteresowania obejmują między innymi tematykę wykorzystania systemów CAD/CAM do projektowania i wytwarzania części i zespołów maszyn, obsługę maszyn CNC, projektowanie technologii obróbki stopów i metali, tworzyw sztucznych i drewna. Mgr inż. Michał Czerniak jest technologiem przy Zespole Laboratoriów nr 1 na Wydziale Mechanicznym. Głównie zajmuje się obsługą obrabiarek CNC: frezarki VF2 oraz tokarki ST10 firmy HAAS. Przygotowuje technologie obróbki, modele 3D obrabianych detali, tworzę G-kody pod w/w obrabiarki. Obsługuje także obrabiarki konwencjonalne znajdujące się w Zespole Laboratoriów.

Kontakt do organizatora

Krzysztof Głowacki, tel. 502464461, biuro@rzeczjasna.org

Fundacja Rzecz Jasna

http://123concept.pl

Fundacja Rzecz Jasna działa w sferze edukacji i szkoleń. Organizuje m.in. Targi Edukacyjne Edu Day www.eduday.pl

2017-10-21, godz. 19:00 (sobota)
Koszalin

brak wolnych miejsc

Miejsce wydarzenia: ul. Racławicka 17, Wydział Mechaniczny PK - sala 26 E