Prawo pracy – najnowsze zmiany

Tematyka szkolenia:

1. Prowadzenie akt osobowych w praktyce.

2. Zasady ogólne dotyczące gromadzenia danych i dokumentów od kandydatów do pracy i pracowników:

3. Wybrane dokumenty związane z zatrudnieniem nowego pracownika.

4. Dokumenty umieszczane w aktach osobowych dotyczące dotycząca nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia, w szczególności:

5. Dokumentacja badań i zaświadczeń pracowniczych.

6. Dokumentacja w zakresie uprawnień rodzicielskich po zmianach prawnych.

7. Dokumentacja w zakresie urlopów wypoczynkowych i innych nieobecności w pracy.

8. Dokumentacja kar porządkowych.

9. Dokumentacja w zakresie odpowiedzialności materialnej – umowa odpowiedzialności materialnej.

10. Dokumentacja w zakresie wspierania pracownika w podnoszeniu kwalifikacji – umowa szkoleniowa.

11. Dokumentacja związana z ustaniem oraz przekształceniem stosunku pracy.

12. Dokumentacja związana z ustaniem oraz przekształceniem stosunku pracy.

13. Dokumentacja czasu pracy.

14. Regulaminy oraz dokumentacja potwierdzająca zapoznanie z regulaminami.

15. Przepisy o ochronie danych osobowych a dokumentacja kadrowa.
dr Barbara Pawełko-Czajka

Kontakt do organizatora

Posiitivity Consulting, tel: 693 665 247, 693 389 289

Positivity Consulting

2018-03-14, godz. 17:00 (środa)
Wrocław

bilet bezpłatny

Miejsce wydarzenia: ul. Paulińska 4-8