Prawo pracy – ABC pracownika

Plan szkolenia:

 

1. Prowadzenie akt osobowych w praktyce.

 

2. Zasady ogólne dotyczące gromadzenia danych i dokumentów od kandydatów do pracy i pracowników:

 

3. Wybrane dokumenty związane z zatrudnieniem nowego pracownika.

 

4. Dokumenty umieszczane w aktach osobowych dotyczące dotycząca nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia, w szczególności:

 

5. Dokumentacja badań i zaświadczeń pracowniczych.

 

6. Dokumentacja w zakresie uprawnień rodzicielskich po zmianach prawnych.

 

7. Dokumentacja w zakresie urlopów wypoczynkowych i innych nieobecności w pracy.

 

8. Dokumentacja kar porządkowych.

 

9. Dokumentacja w zakresie odpowiedzialności materialnej – umowa odpowiedzialności materialnej.

 

10. Dokumentacja w zakresie wspierania pracownika w podnoszeniu kwalifikacji – umowa szkoleniowa.

 

11. Dokumentacja związana z ustaniem oraz przekształceniem stosunku pracy.

 

12. Dokumentacja związana z ustaniem oraz przekształceniem stosunku pracy.

 

13. Dokumentacja czasu pracy.

 

14. Regulaminy oraz dokumentacja potwierdzająca zapoznanie z regulaminami.

 

15. Przepisy o ochronie danych osobowych a dokumentacja kadrowa.
dr Barbara Pawełko-Czajka

Kontakt do organizatora

Posiitivity Consulting, tel: 693 665 247, 693 389 289

Positivity Consulting

2017-10-21, godz. 20:00 (sobota)
Wrocław

brak wolnych miejsc

Miejsce wydarzenia: ul. Paulińska 4-8