Pomiar stężenia zapachu

Olfaktometria dynamiczna jest metodą ilościowego i obiektywnego oznaczania stężenia zapachowego, wyrażanego w europejskich jednostkach zapachowych w metrze sześciennym. W ramach szkolenia omówiona i przedstawiona zostanie zasada działania olfaktometru dynamicznego, procedura pobierania próbek powietrza oraz sposób prowadzenia pomiarów.

Następnie uczestnicy szkolenia samodzielnie pobiorą próbki powietrza oraz wykonają pomiar stężenia zapachowego, przy wykorzystaniu olfaktometru dynamicznego.

Bardzo istotne jest, aby osoby chcące wziąć udział w szkoleniu wzięły pod uwagę następujące zalecenia:

  1. Na 30 minut przed szkoleniem i w czasie jego trwania uczestnicy nie powinni palić, jeść ani pić (z wyłączeniem wody).
  2. Uczestnicy nie powinni stosować perfum ani innych zapachowych kosmetyków.
  3. Uczestnicy cierpiący na katar lub inną chorobę wpływającą na percepcję zapachu nie powinni brać udziału w szkoleniu.

 


Spotkanie trwa 2 h. Sala 20C


Dr inż. Janusz Dąbrowski, Dr inż. Tomasz Dąbrowski. Adiunkci w Zakładzie Techniki Wodno-Ściekowej i Utylizacji Odpadów, od wielu lat zajmują się badaniami dotyczącymi metod termicznego przekształcania odpadów oraz ochrony powietrza atmosferycznego.

Kontakt do organizatora

Agnieszka Marczak 663900312 aemarczak@gmail.com

Fundacja Rzecz Jasna

http://123concept.pl

Fundacja Rzecz Jasna działa w sferze edukacji i szkoleń. Organizuje m.in. Targi Edukacyjne Edu Day www.eduday.pl

wszystkie wydarzenia organizatora

2018-03-14, godz. 18:00 (środa)
Koszalin

brak wolnych miejsc

Miejsce wydarzenia: Politechnika Koszalińska, ul. Śniadeckich 2 Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji