Podstawy wyceny nieruchomości

Celem szkolenia jest przedstawienie podstaw wyceny nieruchomości, w szczególności: uwarunkowań prawnych wyceny nieruchomości w Polsce, kategorii wartości nieruchomości jako podstawy wyceny, modelu wyceny nieruchomości w Polsce (podejść, metod i technik wyceny), dokumentacji procesu wyceny. W części praktycznej szkolenia uczestnicy będą mogli wykonać proste procedury obliczeniowe wykorzystywane w procesie wyceny nieruchomości.


Spotkanie trwa 1 h. sala 209E


mgr inż. Agnieszka Czajka

Asystent w Katedrze Geoinformatyki na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej, członek Zespołu Badawczo-Dydaktycznego Gospodarki Nieruchomościami i Katastru Nieruchomości działającego w ramach katedry. W 2015 r. ukończyła studia podyplomowe z wyceny nieruchomości na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji (obecnie odbywa praktykę zawodowa w zakresie szacowania nieruchomości). Zajmuje się problematyką związaną z gospodarką nieruchomościami, wyceną nieruchomości - prowadzi zajęcie dydaktyczne z gospodarki nieruchomościami oraz wyceny nieruchomości na kierunku geodezja i kartografia, na Politechnice Koszalińskiej. Autorka i współautorka publikacji naukowych.

Kontakt do organizatora

Agnieszka Marczak 663900312 aemarczak@gmail.com

Fundacja Rzecz Jasna

http://123concept.pl

Fundacja Rzecz Jasna działa w sferze edukacji i szkoleń. Organizuje m.in. Targi Edukacyjne Edu Day www.eduday.pl

2018-03-14, godz. 18:00 (środa)
Koszalin

brak wolnych miejsc

Miejsce wydarzenia: Politechnika Koszalińska, ul. Śniadeckich 2 Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji