Pierwsza pomoc przedmedyczna

Szkolenie adresujemy do osób, które nie są związane z medycyną.

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak postępować  w przypadku urazów (zadławienia, omdlenia, oparzenia, zatrucia, podczas wypadku samochodowego itp.).

Nauczą się,   jak ocenić stan poszkodowanego,  rozpoznawać ostrą niewydolność krążeniowo-oddechową czy udar.

Dowiedzą się, co mogą zrobić w stanach zagrożenia życia tak, aby pomóc poszkodowanemu do czasu przyjazdu pomocy medycznej.

Pamiętaj: od naszej reakcji na wypadek zależy życie drugiego człowieka  !
Kontakt do organizatora

Bożena Rumak. tel.601453924

Centrum Usług Doradczych i Szkoleniowych

www.pewniedocelu.pl

Nasze usługi kierujemy do średnich i małych przedsiębiorstw oraz osób indywidualnych. Naszą misją i celem jest wspomaganie Klientów w rozwoju własnym oraz organizacji poprzez szkolenia, usługi doradcze, a także coaching i mentoring zawodowy i biznesowy. Największym kapitałem naszej firmy są ludzie – ich wiedza doświadczenie połączone z innowacyjnym podejściem do realizacji zadań oraz pasją.

wszystkie wydarzenia organizatora

2016-10-22, godz. 19:45 (sobota)
Rzeszów

brak wolnych miejsc

Miejsce wydarzenia: ul. Niedzielskiego 2. budynek PCEN