Pierwsza pomoc przedmedyczna – Jak w obliczu zagrożenia uratować życie?

Jako społeczeństwo jesteśmy bierni, tylko nie wielki procent świadków zdarzenia reaguje, gdy dochodzi do wypadku. Edukacja związana z udzielaniem pierwszej pomocy jest istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa społecznego, od postawy przypadkowego świadka zdarzenia zależy ludzkie życie.

Główną przyczyną braku reakcji ze strony świadków zdarzenia jest obawa przed nieumiejętnym udzieleniem pierwszej pomocy i konsekwencjami związanymi z odpowiedzialnością prawną. Trzeba to zmienić. Trzeba przestać się bać!

Warsztaty dadzą okazję uczestnikom do przyjrzenia się swoim własnym reakcjom w obliczu udzielenia pierwszej pomocy przy różnego rodzaju stanach zagrożenia życia.

Tematy zajęć teoretycznych i praktycznych:

 • Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.
 • Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne.
 • Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne).
 • Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie.
 • Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn:
  • tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran,
  • unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć,
  • ochronę przed wychłodzeniem lub przegrzaniem,
  • prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego poprzez właściwe ułożenie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, ochronę termiczną osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
 • Zasady defibrylacji poszkodowanego na podstawie defibrylatora AED.
 • Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.
 • Psychologiczne aspekty wsparcia osób poszkodowanych.Kamil Jedynak

Jestem Absolwentem policealnej szkoły Collegium Medyczne Medica w Stargardzie. Tytuł Ratownika Medycznego uzyskałem w 2014 roku. posiadam kwalifikacje wykonywania medycznych czynności ratunkowych i innych świadczeń opieki zdrowotnej w stanach zagrożenia zdrowotnego oraz prowadzenia edukacji w tym zakresie. Prowadziłem zajęcia w różnych instytucja takich jak: przedszkola. szkoły. firmy. placówki samorządowe - dla osób w różnym wieku. Swoim doświadczeniem i umiejętnościami uczę jak postępować w stanach zagrożenia życia oraz jak pokonywać swój stres. strach jeśli w naszym otoczeniu. naszym bliskim potrzebna jest pomoc.

Kontakt do organizatora

Sławomir Rutkowski 663 159 381

Stowarzyszenie Progressum

facebook.com/Stowarzyszenie-Progressum

Stargardzki koordynator szkoleń: Sławomir Rutkowski

wszystkie wydarzenia organizatora

2017-03-25, godz. 18 (sobota)
Stargard

brak wolnych miejsc

Miejsce wydarzenia: Park 3 Maja 2. 73-110 Stargard; Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Stargardzie