Pierwsza pomoc dla nauczycieli

Liczba godzin: 30

Terminy zajęć:
Piątek w godz. 17:00-20:00
Sobota w godz. 09:00-18:00
Niedziela w godz. 09:00-18:00

Zajęcia poprowadzi wykwalifikowany ratownik medyczny – mgr Adrian Okólski

Program kursu zgodny jest z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139 poz. 1132 z dnia 31 sierpnia 2009 r.). Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę medyczną: lekarza systemu, ratownika medycznego i profesjonalną pielęgniarkę. Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem stosownego zaświadczenia.

RAMOWY PROGRAM KURSU:

1. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
2. Wezwanie pomocy
3. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia
4. Poszkodowany nieprzytomny
5. Resuscytacja krążeniowo- oddechowa
6. Defibrylacja z użyciem automatycznego defibrylatora AED
7. Zadławienia
8. Urazy i skutki urazów
9. Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran powierzchownych
10. Wstrząs – zasady postępowania przeciwwstrząsowego
11. Unieruchomienie złamań i zwichnięć
12. Pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania
13. Nagłe zachorowania i inne stany zagrożenia zdrowotnego
14. Zatrucia
15. Wsparcie psychiczne poszkodowanego
16. Ewakuacja ze strefy zagrożenia
17. Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych
Kontakt do organizatora

Sekretariat: telefon/fax 71 373 57 97 wew. 12/13 telefon kom. 531 779 392

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej

http://twpwroclaw.pl/

2016-11-25, godz. (piątek)
Wrocław

brak wolnych miejsc

Miejsce wydarzenia: ul. Wagonowa 1