Nie śmieć! Jakie informacje zostawiamy po sobie w sieci

W ramach szkolenia pokazane zostaną w prostej i przystępnej formie sposoby budowania profili osób w oparciu o informacje jakie pozostawiają one w trakcie korzystania z sieci internet. Omówione zostaną także zagrożenia związane z możliwościami wykorzystania takich informacji, jak również przedstawione będą dobre praktyki pozwalające na ograniczenie ilości „śmieci” pozostawianych  w trakcie korzystania z internetu, które mogą być wykorzystane do różnych, nie zawsze zgodnych z prawem, działań. Zaprezentowane zostaną także profesjonalne rozwiązania umożliwiające gromadzenie i przetwarzanie takich informacji.

Prowadzący:

Wojciech Pilszak

Emerytowany oficer Policji. Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2005 r. biegły z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie z zakresu informatyki śledczej oraz badania telefonów komórkowych. Prowadzi wykłady i zajęcia warsztatowe w ramach projektów szkoleniowych realizowanych dla Wojska, Policji, Prokuratury i Sądów. Współpracuje z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową oraz Stowarzyszeniem Instytut Informatyki Śledczej. Prezes Zarządu E-detektywi Sp. z o. o.

dr Edward Szczypka

Absolwent Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2006 r. uzyskał tytuł doktora nauk matematycznych w informatyce.Wieloletni wykładowca na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i Biznesu w Krakowie, Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu, Wyższej Szkole im. J. Tyszkiewicza w Bielsku-Białej i Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. Wykładał takie przedmioty jak Programowanie, Wzorce Projektowe, Sieci Komputerowe, Bezpieczeństwo Systemów Komputerowych i wiele innych. Od 1996 r. biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej i Krakowie. Aktualnie biegły z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie z zakresu informatyki. Wykonał dziesiątki ekspertyz zarówno w sprawach karnych jak i cywilnych. Był szefem zespołów programistów, jak również programistą przy takich projektach jak System Raportowania dla Telewizji Polskiej, System Karty Miejskiej w gminie Lubin czy System Szkoleniowy Agentów Sprzedaży.

Prowadzący reprezentują firmę E-detektywi Sp. z o.o. , partnera Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie oraz opiekuna merytorycznego studiów podyplomowych z zakresu Informatyka Śledcza.
Kontakt do organizatora

Katarzyna Kowalska-Jarnot 507 142 991

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki

www.wsei.edu.pl

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie jest niepubliczną uczelnią kształcącą studentów na trzech kierunkach: Informatyka i Ekonometria, Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość. Jest postrzegana przez otoczenie biznesowe jako uczelnia kształcąca praktycznie. Celem strategicznym uczelni jest specjalizacja w technologiach Microsoft.

2016-10-22, godz. 18.00 (sobota)
Kraków

brak wolnych miejsc

Miejsce wydarzenia: WSEI w Krakowie. ul. św. Filipa 17. Strefa Coworkingu