NOC SZKOLEŃ W CDV „Nawyki – jak skutecznie wprowadzać pozytywne zmiany w życiu?”


Celem warsztatu jest nabycie praktycznej umiejętności wprowadzania zmian w życiu poprzez wykorzystanie wiedzy o nawykach. Dzięki warsztatom uczestnicy dowiedzą się dlaczego dotychczasowe próby wprowadzenia pożądanych czynności były nieudane. Zrozumieją zasady działania nawyków, które wpływają na to, aby czynność zakorzeniła się na dobre w codzienności. Nauczą się identyfikować w życiu elementy składające się na zachowanie nawykowe i stosować je, czyniąc zmiany realnymi.
Dominik Marczewski

Absolwent doradztwa i coachingu, obecnie studiuje zarządzanie kreatywne na II stopniu w Collegium Da Vinci. Na co dzień pracuje w firmie doradczo-szkoleniowej Circinus Training Center. Interesuje się dziedzinami nauki kładącymi nacisk na pozytywne aspekty funkcjonowania człowieka. Bliski jest mu coaching, psychologia pozytywna, a także analiza transakcyjna. Prywatnie pasjonat gitary.

Kontakt do organizatora

Magdalena Ignaczak 697 235 587

Collegium da Vinci

2018-03-16, godz. 18:30 (piątek)
Poznań

brak wolnych miejsc

Miejsce wydarzenia: Collegium da Vinci, ul. Kutrzeby 10 sala N301 a