Natury nie oszukasz – poznaj swój styl myślenia i styl działania z FRIS

Podczas warsztatu dowiesz się m.in.

  • co to jest styl myślenia wg modelu FRIS;
  • co to jest styl działania wg modelu FRIS;
  • kim jesteś TY wg modelu FRIS.

Poznając model FRIS (FAKTY-RELACJE-IDEE-STRUKTURY) będziesz mógł zrozumieć swoje naturalne predyspozycje i tym samym różnice w sposobach myślenia i działania otaczających Cię ludzi i siebie samego. Zrozumiesz czym jest dominująca perspektywa FRIS i jaki rodzaj informacji jest najbardziej przydatny w momencie zetknięcia z nową sytuacją.

FRIS nie tylko zdiagnozuje Twoje predyspozycje, ale również udzieli Ci wskazówek w jakich działaniach się najlepiej sprawdzasz, jak powinieneś skutecznie podchodzić do rozwiązywania problemów i jak najlepiej dla Ciebie komunikować się z osobami o innych Stylach Myślenia. FRIS pokaże Ci jak stawać się lepszym, wciąż będąc sobą.

Home


Spotkanie trwa 1,5 h.


Dagmara Podraza-Olech

Jestem coachem, tutorem i certyfikowanym trenerem metodologii FRIS współpracującym z firmą Spektrum – szkolenia*doradztwo*coaching. Swoje kompetencje zawodowe i wykształcenie rozwijam dwutorowo jako uczestniczka szkoleń związanych z tematyką bezpieczeństwa informacji, m.in. w ABW oraz WSPol jak również w kompetencjach rozwoju osobistego. Specjalizuje się w coachingu z zakresu rozwoju osobistego wydobywając z klientów tkwiący w nich potencjał. Posiada doświadczenie kierownicze w zakresie kierowania zespołem w organizacji niedochodowej wprowadzając coachingowy styl zarządzania. Prywatnie – jestEM zaangażowana w działalność społeczną na rzecz edukacji oraz pomoc uczniom i absolwentom szkół w Koszalinie. FRIS jest logiczny, spójny i konkretny – taki Analityczny ;) i doskonale współgra z hasłem: „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć”.

Kontakt do organizatora

Agnieszka Marczak 663900312 aemarczak@gmail.com

Fundacja Rzecz Jasna

http://123concept.pl

Fundacja Rzecz Jasna działa w sferze edukacji i szkoleń. Organizuje m.in. Targi Edukacyjne Edu Day www.eduday.pl

2018-03-16, godz. 20:00 (piątek)
Koszalin

brak wolnych miejsc

Miejsce wydarzenia: ul. Mieszka I 30 lok. 303, Koszalin SPEKTRUM/AKADEMIA NAUKI