Najlepsze wzorce aplikacji

Podczas szkolenia zapoznasz się z najlepszymi wzorcami aplikacji desktopowych, Windows Presentation Foundation w połączeniu z MVVM i Caliburn.Micro.

Trener:

Jakub Różycki – Microsoft Student Partner, prezes koła naukowego dotyczącego platformy .NET na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie, od 3 lat programista C#, aktualnie Software Engineer w HSBC. Współpracownik koła naukowego wsei.net działającego przy WSEI.
Kontakt do organizatora

Katarzyna Kowalska-Jarnot 507 142 991

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki

www.wsei.edu.pl

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie jest niepubliczną uczelnią kształcącą studentów na trzech kierunkach: Informatyka i Ekonometria, Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość. Jest postrzegana przez otoczenie biznesowe jako uczelnia kształcąca praktycznie. Celem strategicznym uczelni jest specjalizacja w technologiach Microsoft.

2016-10-22, godz. 18 (sobota)
Kraków

brak wolnych miejsc

Miejsce wydarzenia: WSEI w Krakowie. ul. św. Filipa 17. Strefa Coworkingu