SZKOLENIE CERTYFIKACYJNE – MODELOWA SZKOŁA TRENERÓW COACH MT I STOPIEŃ

Model Trainer to pierwsza w Polsce opracowana i przetestowana przez szerokie grono specjalistów – praktyków w świecie trenerskim metoda dla Trenerów .
Wyjątkowość skutecznych narzędzi oraz szeroka gama metod pracy systemem modelowym pozwala Uczestnikom na zdobycie umiejętności i kompetencji innych, niż  posiadający dotychczasowi Trenerzy. Metod Trainer skupia się nie na pracy we własnych obszarach uczestników modelowej szkoły,   ale przede wszystkim uczy praktycznych umiejętności. Posiadanie kluczowych narzędzi i metod przyczynia się do Skuteczności.

TEMATYKA I TERMINY ZJAZDÓW  I STOPIEŃ: 

27.05.- 28.05.2017 r. – Comunication Model 

10.06.-11.06.2017r. –  DEFIANCE Model

24.06.-25.06.2017 r. –    GROUP Model

08.07.-09.07.2017 r.  –  CREATIVITY Model
Jako jedyni wyszliśmy o krok dalej, wprowadzając w bloki Modelu Trainer  system budowania Marki Trenerskiej oraz efektywne zarządzanie nią. Zmieniające się oblicze Trenera w dzisiejszym świecie nie może ograniczać się jedynie do wiedzy, ale przede wszystkim musi uczyć stosowania wyróżniających się metod i narzędzi. A to co najważniejsze musi uczyć jak i co robić aby zarabiać na tym co się kocha.
Zapraszamy do Modelowej Szkoły Trenerów tylko tych, którzy chcą być NAJLEPSZYMI i którzy chcą pozyskać umiejętności budowania mocnej pozycji na rynku trenerskim.

CO OTRZYMUJESZ ?

Pakiet modelowych narzędzi MT do każdego bloku,instrumenty badawczo- monitorujące, Certyfikat COACH MT, SUPERWIZJA.

 
Kadra Trenerska

Program MODELU TRAINER SZKOŁY TRENERÓW został stworzony przez branżowych specjalistów,znanych praktyków w świecie trenerskim. Stosowane narzędzia modelowe oparte są na autorskich programach twórców MODELU TRAINER.

Kontakt do organizatora

Katarzyna Walioszczyk - Urbaniak tel. 693 169 828

Profesjonalne Centrum Rozwoju Butterfly

www.pcrbutterfly.pl

Dajemy narzędzia i umiejętności pozwalające generować zyski.

wszystkie wydarzenia organizatora

2017-05-27, godz. 9 (sobota)
Warszawa

brak wolnych miejsc

Miejsce wydarzenia: Warszawa