Mediacje – sztuka dialogu i porozumienia

Program szkolenia:

  • Etymologia słowa mediacja
  • Legislacja
  • Rodzaje mediacji
  • Zasady i etapy postępowania mediacyjnego
  • Mediator – kompetencje i kwalifikacje do zarządzania konfliktem

szkolenie potrwa 1,5 godziny


Ewa Wiśniewska-Sobel

Zawodowy mediator sądowy i pozasądowy, wykładowca, szkoleniowiec, trener, coach, ekspert wsparcia dla biznesu. Od kilku lat prowadzi Kancelarię Mediacyjną. Współpracuje z sądami okręgowymi w Polsce, wpisana na listy stałych mediatorów m.in. Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, członek Rady Społecznej ds Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, stały mediator Centrum Mediacji Konfederacji Lewiatan w Warszawie, konsultant/ekspert współpracujący w zakresie legislacji ADR w Polsce.

Wykładowca studiów podyplomowych na kierunku Negocjacje i Mediacje Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, twórca i wykładowca studiów podyplomowych - kierunek Mediacje - Alternative Dispute Resolution Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, a także Szkół Mediacji w Polsce, współpracuje z Wyższą Szkołą Europejską w Krakowie.

Kontakt do organizatora

Dariusz Grochocki, mail: dariusz@absolwencinawalizkach.pl.pl

Stowarzyszenie "Absolwenci na walizkach"

https://absolwencinawalizkach.pl

Każdy jest absolwentem bez względu na to, kto udzielał lekcji: życie czy profesor. Wspieramy – bez względu na wiek – szukających (lepszej) pracy, freelancerów i wolontariuszy w zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności osobistych i kompetencji zawodowych.

wszystkie wydarzenia organizatora

2018-03-15, godz. 19:30 (czwartek)
Kraków

brak wolnych miejsc

Miejsce wydarzenia: Spółdzielnia Ogniwo, ul. Paulińska 28 w Krakowie, I piętro